Antwoorden op vragen over de vernieuwde Waterloolaan

Antwoorden op vragen over de vernieuwde Waterloolaan

John

De Waterloolaan heeft eind augustus 2019 tweerichtingsverkeer gekregen. Dat heeft tot veel vragen geleid. Met dit artikel willen we op een groot deel van deze vragen antwoord geven. Heb je een vraag die in het artikel niet wordt beantwoord? Stel hem dan onderaan dit artikel.

De Waterloolaan is een zijstraat van de Hereweg, pal langs de zuidelijke ringweg. De straat loopt van de Hereweg tot bij de Esperantokruising, dat is de spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Het westelijke deel van de straat loopt langs een klein stukje van het Sterrebos. De straat maakt deel uit van de Herewegbuurt. Tot voor kort was de straat voor een groot deel eenrichtingsverkeer, richting de Hereweg. Fietsers konden al van beide zijden de straat inrijden.

De Waterloolaan (groene lijn) ligt aan de noordzijde van de ringweg. Deze straat heeft tweerichtingsverkeer gekregen na het afsluiten van de Kempkensberg (rode lijn), aan de andere zijde van de ringweg.
De Waterloolaan (groene lijn) ligt aan de noordzijde van de ringweg. Deze straat heeft tweerichtingsverkeer gekregen na het afsluiten van de Kempkensberg (rode lijn), aan de andere zijde van de ringweg.

Verkeerssituatie gewijzigd
Op 26 augustus is de verkeerssituatie in de Waterloolaan gewijzigd. Dat heeft te maken met het afsluiten van de Kempkensberg, aan de andere zijde van de ringweg. Daar komt de bouwkuip waarin de verdiepte ligging van de ringweg wordt gebouwd. Vooral voor het verkeer vanaf de Hereweg richting het gebouw van DUO/Belastingdienst en richting de woningen bij de Engelse Kamp, was er een alternatieve route nodig. Die is gevonden door op de Waterloolaan tweerichtingsverkeer in te voeren. Samen met bewoners van de Herewegbuurt hebben we nagedacht over hoe dit zo veilig mogelijk kan en hoe sluipverkeer in andere straten kan worden voorkomen.

Tijdelijk
Door het invoeren van tweerichtingsverkeer is het autoverkeer op de Waterloolaan toegenomen. De huidige drukte is tijdelijk, omdat de Esperantokruising op termijn definitief dicht gaat. Dit is nodig omdat er tussen het Hoofdstation en station Europapark een vierde spoor bijkomt en de overgang dan niet meer veilig genoeg is. Nadat de spoorwegovergang dicht is, kan het autoverkeer gebruik maken van de Helperzoomtunnel. De planning is dat deze tunnel in het voorjaar van 2020 opengaat. Afgesproken is dat de spoorwegovergang pas dicht gaat als de Helperzoomtunnel open is. Zodra de spoorwegovergang dicht is, komt er minder verkeer door de Waterloolaan.

Inrichting Waterloolaan
De Waterloolaan is sinds eind augustus 2019 ingericht voor tweerichtingsverkeer. De maximumsnelheid is 30 km/uur. Aan beide kanten van de weg ligt een fietssuggestiestrook. Dat is een fietsstrook met een stippellijn, waar auto’s naar kunnen uitwijken als er een tegenligger is. Om het verkeer meer ruimte te geven, is langsparkeren, half op de stoep, niet meer toegestaan.

De Waterloolaan, bij de oversteek van fietsers naar het Sterrebos. Foto: Aanpak Ring Zuid.
De Waterloolaan, bij de oversteek van fietsers naar het Sterrebos. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Op de kruising van de Waterloolaan met de Hereweg is een verkeerslicht geplaatst. Dat maakt het voor automobilisten die uit de Waterloolaan komen, makkelijker om in te voegen op de Hereweg. Vooral in de spits helpt dit mee om opstoppingen op de Waterloolaan te voorkomen. Op verzoek van de bewoners kunnen fietsers bij het verkeerslicht op de Waterloolaan zich opstellen in een vak vooraan. Daardoor kunnen eerst de fietsers de straat uit en pas daarna de auto’s. Dat is veiliger voor de fietsers.

Verkeer uit de Waterloolaan voor het verkeerslicht bij de Hereweg. Foto: Aanpak Ring Zuid.
Verkeer uit de Waterloolaan voor het verkeerslicht bij de Hereweg. Foto: Aanpak Ring Zuid.

De eerste dagen is gebleken dat automobilisten op de Hereweg moesten wennen aan het extra verkeerslicht bij de Waterloolaan. Veel automobilisten vanuit het centrum zagen het nieuwe verkeerslicht niet of te laat. Daarom is dit verkeerslicht beter zichtbaar gemaakt met een achtergrondschild. Ook is er een extra licht toegevoegd.

Rijrichtingen Herewegbuurt aangepast
Om sluipverkeer in de achterliggende straten van de Herewegbuurt te voorkomen, zijn per 26 augustus enkele rijrichtingen aangepast (zie kaartje). Verkeer vanaf de Esperantokruising wordt door de Waterloolaan geleid. Een sluiproute via de Anna Paulownastraat, de Tweede Willemstraat of de Willemstraat is niet mogelijk.

De nieuwe rijrichtingen in de Herewegbuurt per 26 augustus 2019. Afbeelding: Combinatie Herepoort.
De nieuwe rijrichtingen in de Herewegbuurt per 26 augustus 2019. Afbeelding: Combinatie Herepoort.

Vanuit het centrum
Bijzonder is nog dat het verkeer op de Hereweg vanuit het centrum, niet linksaf kan slaan naar de Waterloolaan. De reden hiervoor is dat het verkeer hier in de definitieve situatie ook niet linksaf kan. Dat is niet nodig omdat de Esperantokruising vervalt. We willen het verkeer hier niet aan laten wennen. Verkeer vanuit het centrum richting Helperzoom (bijvoorbeeld DUO/Belastingdienst) adviseren we te rijden via Emmaviaduct-zuidelijke ringweg afrit Hereweg-Hereweg-Waterloolaan. De route vanaf de Hereweg naar de Anna Paulownastraat is bedoeld voor bestemmingsverkeer.

Verkeer op de Hereweg vanuit het centrum kan niet linksaf de Waterloolaan in, wel de Anna Paulownalaan. Foto: Aanpak Ring Zuid.
Verkeer op de Hereweg vanuit het centrum kan niet linksaf de Waterloolaan in, wel de Anna Paulownalaan. Foto: Aanpak Ring Zuid.

Wennen
De nieuwe inrichting van de Waterloolaan en de rest van de Herewegbuurt is voor sommige verkeersdeelnemers nog even wennen. We blijven de situatie hier in de gaten houden. Als het nodig is, zullen we maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren. Ook gaan we evalueren met het wijkcomité Herewegbuurt.

Titelfoto: Aanpak Ring Zuid.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (56)

 1. Eric

  4 september 2019, 19:19

  Is er ook bekend, wanneer de spoorwegovergang dicht gaat voor auto's, of hij ook direct dicht is voor fietsers en voetgangers ? En wanneer dat zo is, hoelang duurt het dan voordat de ondergrondse tunnel open is bij het spoor? Ik moet de overgang gemiddeld vaker dan 2x over en dan wordt omfietsen naar de herebrug(trappetje) of bij europapark irritant... Groet, Eric
  1. Hulp

   4 september 2019, 22:15

   Voor wat ik heb gezien op de website Groningen Spoorzone bij Prorail gaat de spoorwegovergang in één keer dicht voor iedereen
  2. John (Aanpak Ring Zuid)

   19 september 2019, 17:35

   Eric, de spoorwegovergang bij de Helperzoom gaat naar verwachting in het voorjaar van 2020 dicht. De fietstunnel onder het spoor door wordt aan het eind van het project (planning: 2024) aangelegd. In de tussenliggende jaren zul je moeten omfietsen via station Europapark of de Helperzoomtunnel. Of zoals je zegt het spoor oversteken bij het Herewegviaduct.
   1. Marlieke

    10 november 2019, 12:15

    Dat kan niet waar zijn! Dus ik moet 4 jaar niet leven.
    Met mijn rollator en driewielfiets ‘tempo slak’ haal ik die afstanden domweg niet! Ik woon in de Oosterpoort en mijn werkplek is aan de Hereweg, Herepoortbuurt. Zo was de tunnel ons NIET toegezegd! Wie kunnen we vanuit de Werkgroep Toegankelijk Groningen hierop aanspreken? Mijn WIJteam is zo ook ruim buiten bereik.
    1. Marlieke

     15 november 2019, 15:58

     Krijg ik nog een reactie op mijn vraag?
     Voor ik politiek alarm sla wil ik de feiten zeker weten.
     Ik ben ook visueel gehandicapt, dus graag even bellen = 06 ********.
     Projectbureau Aanpak Ring Zuid is vandaag niet bereikbaar.
     1. Nancy (Aanpak Ring Zuid)

      15 november 2019, 16:30

      Hallo Marlieke, we begrijpen dat dit voor jou een vervelende situatie is. De bestaande spoorwegovergang bij de Esperantokruising moet vanwege veiligheidseisen van spoorwegbeheerder Prorail dicht. Hier komt een extra spoor en er gaan meer treinen rijden. In deze nieuwe situatie, met veel extra treinverkeer, is het open houden van deze kruising niet veilig en daarom geen optie.

      Als vervanger voor de Esperantokruising wordt ongeveer een kilometer zuidelijker de Helperzoomtunnel aangelegd. Deze tunnel wordt geschikt voor auto's, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Op de huidige plek bij de Esperantokruising was onvoldoende ruimte om een tunnel voor autoverkeer aan te leggen. De afspraak is dat de Esperantokruising pas dicht kan wanneer de Helperzoomtunnel open is. De opening van de Helperzoomtunnel staat in de planning voor april 2020. ProRail beslist op welke datum de Esperantokruising dicht gaat.

      Fietsers en voetgangers die nu nog via de Esperantokruising gaan, kunnen straks het spoor kruisen bij het Herewegviaduct, de fietstunnel bij station Europapark of de Helperzoomtunnel. Voor voetgangers en langzaam rijdend verkeer zijn deze alternatieven inderdaad verder weg.

      De nieuwe tunnel bij de Esperantostraat voor fietsers en voetgangers kan pas worden aangelegd als de verdiepte ligging in gebruik is genomen (planning: 2024). De aanleg kan niet eerder beginnen omdat de toekomstige fiets-en voetgangerstunnel deels onder de huidige ringweg ligt. Die moet eerst worden afgebroken om plek te maken voor de aansluiting op de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel.

      Je hebt je telefoonnummer in het vorige bericht vermeld. Het nummer heb ik verwijderd om te voorkomen dat andere mensen het ook kunnen zien. Ik neem maandag contact met je op om het nader toe te lichten.
  Verberg de reacties
 2. Annet T.

  5 september 2019, 13:31

  Hoe ironisch is dit?
  ''Bijzonder is dat verkeer op de Hereweg komend vanuit het centrum niet linksaf kan slaan, naar de Waterloolaan. ... Wie vanuit het centrum komt, kan wel de route Anna Paulownastraat-Sterrebosstraat-Waterloolaan nemen''.
  De rijrichting in de AP-straat is omgekeerd, juist om sluipverkeer tegen te gaan. En nu wordt deze straat als een doorgaande route centrum-Helperzoom gepresenteerd.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   23 september 2019, 12:13

   Annet T, dank voor je reactie. Het is niet de bedoeling geweest de route die je noemt als doorgaande route te presenteren. We hebben de tekst aangepast. De route vanaf de Hereweg naar de Anna Paulownastraat is bedoeld voor bestemmingsverkeer. Verkeer vanuit het centrum richting Helperzoom (bijvoorbeeld DUO/Belastingdienst) adviseren we te rijden via Emmaviaduct-zuidelijke ringweg afrit Hereweg-Hereweg-Waterloolaan.
  Verberg de reacties
 3. embo

  5 september 2019, 20:56

  Helemaal met Annet eens. Het is natuurlijk belachelijk dat ARZ een kruip-door-sluip-door route dwars door een woonwijk aanwijst om van de Hereweg naar de Helperzoom te komen. Dit kon natuurlijk altijd al, maar niemand deed dit omdat je gewoon via de Kemkensberg kon rijden. Nu is de Kempensberg afgesloten en wordt geen alternatief aangeboden. "Rij dus maar dwars door een woonerf" is het devies. Serieus????
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   23 september 2019, 12:15

   embo, we hebben de tekst aangepast. De route vanaf de Hereweg naar de Anna Paulownastraat is bedoeld voor bestemmingsverkeer. Verkeer vanuit het centrum richting Helperzoom (bijvoorbeeld DUO/Belastingdienst) adviseren we te rijden via Emmaviaduct-zuidelijke ringweg afrit Hereweg-Hereweg-Waterloolaan.
  Verberg de reacties
 4. Hans

  6 september 2019, 09:55

  In het kaartje met rijchtingen staat een verkeersbord ingetekend die er niet is. Hoek Sterrebosstraat/Waterloolaan. Het ingetekende bord geeft de indruk dat de Waterloolaan voor de helft éénrichtingsverkeer is.
  Áls je informeert....
  1. Benjamin de Jong

   6 september 2019, 14:25

   Dat bord geeft aan dat je niet af mag slaan de Sterrebosstraat in.
  Verberg de reacties
 5. Rudolf

  7 september 2019, 10:48

  Op woensdagmiddag 04 september stond er op de Waterloolaan nog een verkeersbord met de aanduiding: Eenrichtingsverkeer (richting Hereweg)!!
  1. Hanna (Aanpak Ring Zuid)

   11 september 2019, 11:24

   @Rudolf, zou het kunnen zijn dat je het ronde blauwe bord met witte pijl ter hoogte van de Sterrebosstraat bedoelt? Dit is namelijk een bord die de verplichte rijrichting aangeeft (verplicht rechtdoor). Dit is wat anders dan een eenrichtingsverkeersbord. Dat is namelijk een vierkant blauwbord met een witte pijl.
   1. Rudolf

    11 september 2019, 14:36

    U heeft gelijk! Sorry.
  Verberg de reacties
 6. Herewegbewoner

  7 september 2019, 17:21

  Voor mij onbegrijpelijk dat de Kemkensberg is afgesloten. Constante file op Hereweg voor de deur, met fiets Waterloolaan op komen is gevaarlijk( vanuit het fietspad dat naast ringweg loopt) en spoorwegovergang is nog gevaarlijker geworden. Waarom niet wachten met afsluiten Kemkensberg tot tunnel gerealiseerd was.
  1. Annie

   10 september 2019, 10:02

   Dat fietspad kunnen ze m.i. het beste verwijderen. Dat pad is overbodig geworden en gevaarlijk.
  2. John (Aanpak Ring Zuid)

   17 september 2019, 11:49

   Herewegbewoner, het afsluiten van de Kempkensberg was nodig om de damwandplanken in te kunnen trillen voor het zuidelijke deel van de bouwkuip van de verdiepte ligging. Daarmee kon niet worden gewacht tot de Helperzoomtunnel open is (voorjaar 2020) omdat dit leidt tot vertraging van de realisatie van de verdiepte ligging.

   We erkennen dat de situatie op de Waterloolaan nu niet ideaal is. Het is een tijdelijke situatie totdat de Esperantokruising dicht gaat. We zijn in overleg met vertegenwoordigers uit de buurt over de nieuwe situatie. Ook zij hebben hun zorgen met ons gedeeld en een aantal oplossingsrichtingen bedacht. Deze werken we nu uit. Begin oktober gaan we weer met het wijkcomité in overleg om te bespreken welke maatregelen wenselijk en haalbaar zijn.
  Verberg de reacties
 7. A

  10 september 2019, 11:49

  Hoe zit het met fietsers die vanuit de Waterloolaan de Hereweg over naar links moeten? Er is een mooi fietsvak vooraan bij het stoplicht geplaatst, maar uiteindelijk moet je door het zand/planten om op het fietspad te komen..
  1. Helpman

   10 september 2019, 12:57

   Dit had ik eerst ook.
   Maar als je richting Helpman of langs de zuiderbegraafplaats/ringweg moet fietsen, ga je op de helft van de Waterloolaan linksaf het fietspad op (door het bos). Dan kom je wél goed uit bij een stoplicht
  2. John (Aanpak Ring Zuid)

   18 september 2019, 16:26

   Zoals hieronder ook staat: fietsend door de Waterloolaan richting de Hereweg om daar linksaf te slaan, kun je het beste het fietspad ter hoogte van de Sterrebosstraat naar links nemen, door het kleine stukje Sterrebos. Je komt dan uit bij de verkeerslichten.
  Verberg de reacties
 8. C K Wiersma

  11 september 2019, 17:01

  Inmiddels is het kruispunt Waterloolaan Helperzoom voor fietsers zeer gevaarlijk en ondoorkoombaar geworden. Auto's op de Waterloolaan moeten op het fietspad stilstaan omdat anders de tegenliggers er niet langs kunnen , daardoor kunnen de fietsers er onmogelijk langs. De Waterloolaan is te krap voor twee richting verkeer en fietsers. Het is wachten op de eerste ongevallen met fietsers. Belachelijk de zwakkere verklets deelnemer is weer eens de pineut.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   23 september 2019, 12:21

   C K Wiersma, we zijn in overleg met vertegenwoordigers uit de buurt over de nieuwe situatie. Ook zij hebben hun zorgen met ons gedeeld en een aantal oplossingsrichtingen bedacht. De oplossingsrichtingen werken we nu uit. Begin oktober gaan we weer met het wijkcomité in overleg om te bespreken welke maatregelen wenselijk en haalbaar zijn.
  Verberg de reacties
 9. Anne

  13 september 2019, 18:09

  De verkeerssituatie bij spoorovergang esparantostraat is tijdens de spits echt super onoverzichtelijk en gevaarlijk! Nu met verkeer van de waterlolaan erbij is het echt niet meer te doen. Auto’s die voorrang nemen, fietsers die ervoor langs vliegen en ga zo maar door!
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   23 september 2019, 12:22

   Anne, we zien ook dat de situatie op de Waterloolaan nu niet ideaal is. We zijn in overleg met vertegenwoordigers uit de buurt over de nieuwe situatie. Ook zij hebben hun zorgen met ons gedeeld en een aantal oplossingsrichtingen bedacht. De oplossingsrichtingen werken we nu uit. Begin oktober gaan we weer met het wijkcomité in overleg om te bespreken welke maatregelen wenselijk en haalbaar zijn.
  Verberg de reacties
 10. Manuel

  14 september 2019, 09:36

  Er is 1 van de zoveel fiets stoplichten die op rood staat totaal geen functie heeft. Gaat deze nog uitgeschakeld worden? De rest vind ik zeer overdreven dat er op dat stuk zoveel stoplichten zijn. Je moet als fietser wel 3 keer stoppen. Hoe irritant kan dat zijn. En kunnen er drempels geplaatst worden in de waterloolaan? Rijden daar nu al auto's idioot hard.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   19 september 2019, 18:18

   Manuel, je bedoelt denk ik het stoplicht voor fietsers op de Hereweg ter hoogte van de Kempkensberg. Dat verkeerslicht staat vrijwel de hele tijd op groen. Het blijft hier staan gedurende de bouw van de verdiepte ligging omdat er werkverkeer langs moet. De andere verkeerslichten, bij de afrit van de ringweg en bij de Waterloolaan, zijn nodig voor de veiligheid. We begrijpen dat het voor fietsers irritant is. Als het hele project klaar is, zijn de op- en afrit bij de Hereweg verdwenen en gaan ook de verkeerslichten weg.

   Wat betreft de Waterloolaan: We zijn in overleg met vertegenwoordigers uit de buurt over de nieuwe situatie. Ook zij hebben hun zorgen met ons gedeeld en een aantal oplossingsrichtingen bedacht. Deze werken we nu uit. Begin oktober gaan we weer met het wijkcomité in overleg om te bespreken welke maatregelen wenselijk en haalbaar zijn.
   1. Manuel

    21 september 2019, 08:05

    Stoplicht Hereweg staat de hele tijd op rood. En niet op groen wat u zegt.
    1. John (Aanpak Ring Zuid)

     27 september 2019, 16:54

     manuel, ik begrijp dat je het nieuwe fietsverkeerslicht bedoelt op de Hereweg ter hoogte van de Waterloolaan. Het klopt dat dit verkeerslicht lang op rood staat. Dat is nodig omdat we willen voorkomen dat het verkeer op de Hereweg rechtsaf richting Waterloolaan een lange rij gaat vormen en daarmee het kruispunt blokkeert. Als dat gebeurt, zou het verkeer op de afritten van de ringweg (uit beide richtingen) stil kunnen komen te staan, wat tot gevaarlijke situaties op de ringweg kan leiden.
     1. Manuel

      28 september 2019, 11:40

      Nee die bedoel ik niet. Die vanaf de sterrebos naast dat kleine huisje. Afrit naar duo die is afgesloten.
      1. John (Aanpak Ring Zuid)

       16 oktober 2019, 09:31

       Manuel, in mijn oorspronkelijke antwoord (van 19 sept) gaat het over dit verkeerslicht. Dit verkeerslicht staat vaak op groen. Vaker is niet mogelijk. Het verkeerslicht staat hier omdat er bouwverkeer naar de afgesloten oprit mogelijk is.
  Verberg de reacties
 11. embo

  22 september 2019, 21:31

  Het nieuwe fietsstoplicht bij de Waterloolaan staat inderdaad wel erg lang op rood. Dit staat in geen enkele redelijke verhouding met het langedurige groen voor auto’s die rechtsaf de Waterloolaan ingaan vanaf de Verl Hereweg.. Ik zou voorstellen: verhoog de frequentie waarmee het groen wordt voor fietsers.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   27 september 2019, 16:52

   embo, het klopt dat dit verkeerslicht lang op rood staat. Dat is nodig omdat we willen voorkomen dat het verkeer op de Hereweg rechtsaf richting Waterloolaan een lange rij gaat vormen en daarmee het kruispunt blokkeert. Als dat gebeurt, zou het verkeer op de afritten van de ringweg (uit beide richtingen) stil kunnen komen te staan, wat tot gevaarlijke situaties op de ringweg kan leiden. Je overige drie aandachtspunten (hieronder) heb ik uitgezet.
   1. embo

    28 september 2019, 09:59

    Maar tussendoor een keer extra groen voor fietsers moet toch mogelijk zijn? Gevaarlijke situaties voor fietsers ontstaan juist als er fietsophopiningen zijn voor het stoplicht. Ouderen komen hier gewoon in de verdrukking. Jullie lijken wel heel erg uit het oogpunt van alleen de automobilist en zijn/haar veiligheid te redeneren. Fiestveiligheid (ook op het fietspad) staat kennelijk niet op jullie vizier.
    En laten we wel wezen: De situatie bij de Waterloolaan hebben jullie volkomen verkeerd ingeschat, en alle (nood)oplossingen die jullie bedacht hebben zijn ten koste van de fietsers gegaan (zowel op de Waterloolaan, als op de Verlengde Hereweg, een van de belangrijkste doorgaande fietsroutes).
    1. John (Aanpak Ring Zuid)

     16 oktober 2019, 09:24

     We begrijpen dat het ook voor fietsers vervelend is. We zijn bezig om de situatie zo veel mogelijk te verbeteren voor alle verkeersdeelnemers, in overleg met de buurt en de gemeente. We hebben hier te maken met een tijdelijke bouwsituatie, waarin het nooit zo goed geregeld is als in de oude of de nieuwe situatie. We vragen alle verkeersdeelnemers om begrip hiervoor.
  Verberg de reacties
 12. embo

  25 september 2019, 07:42

  @John: 4 aandachtspunten:
  1. Vanmorgen rond 7 uur stond het fietsersstoplicht bij de Waterloolaan echt belachelijk lang op rood, terwijl het vrijwel continu groen was voor autoverkeer vanaf de Verlengde Hereweg rechtsaf de Waterloolaan in. Maar het grootste deel van de tijd kwam er geen enkele auto langs. Kunnen jullie hier wat aan doen? Bijvoorbeeld, tussendoor een keer extra groen voor fietsers.
  2. Er is geen groene golf voor de twee fietsstoplichten die hier vlak achter elkaar staan (afrit ring, en Waterloolaan). Dit wekt enorme irritatie.
  3. Er sloegen verschillende auto's vanuit de stad linksaf de Waterloolaan in, zigzaggend om de rood-witte borden heen. Dit levert gevaarlijke situaties op.
  4. Bij de Kempkensberg (rond 7 uur) stond een enorme kraan pontificaal op het fietspad, omdat het hek voor werkverkeer nog dicht was. Fietsers moesten over de rijbaan heen, zonder verkeerregelaar, met alle gevaren van dien (in het donker). Dit kan echt niet.
  Verberg de reacties
 13. Dijkstra

  2 oktober 2019, 11:32

  Door het verwijderen van de uitritconstructie op het kruispunt Verlengde Oosterweg/Waterloolaan heeft verkeer dat uit de Verlengde Oosterweg komt voorrang op verkeer dat op de Waterloolaan richting Hereweg rijdt.
  Deze gewijzigde voorrangssituatie zit nog niet tussen de oren bij veel automobilisten. Het is al een paar keer bijna mis gegaan.

  Wellicht is het een idee om bebording aan te brengen en de weggebruikers hier op te attenderen. Hetzelfde geldt voor de kruising Waterloolaan / Sterrebosstraat.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   16 oktober 2019, 15:47

   Dijkstra, beide kruisingen zijn gelijkwaardige kruisingen met reguliere voorrangsregels. Extra borden daarbij plaatsen is normaal gesproken niet nodig en zou ook afbreuk doen aan de situatie op de weg die moet laten zien hoe de voorrang is geregeld. In het begin hebben er borden gestaan om weggebruikers erop te wijzen dat de situatie is gewijzigd. Die nu weer terugplaatsen, zou de indruk kunnen wekken dat er opnieuw iets is veranderd, wat niet het geval is. Dat zou dan alleen maar tot meer verwarring leiden. In overleg met de buurt en de gemeente zijn we op zoek naar andere oplossingen.
  Verberg de reacties
 14. Sander

  7 oktober 2019, 12:26

  Het nieuwe stoplicht bij de waterloolaan/hereweg staat alleen een stoplicht voor fietsers en niet voor voetgangers. Dit heeft als gevolg dat als de Waterloolaan groen heeft (en de fietsers rood) als je dan wilt oprijden naar de Hereweg de voetganger gewoon doorlopen en voorrang nemen (welke ze ook hebben).
  Dit heeft al een paar keer tot bijna ongelukken geleid omdat de automobilist gefocust is op het stoplicht en bij groen gaat oprijden en dan in eens een voetganger voor zich ziet opdoemen. Tegen de tijd dat de voetganger dan weg is gaat het stoplicht al weer bijna op rood.
  Kan hier een stoplicht voor voetgangers worden toegevoegd?
  Verberg de reacties
 15. Annet

  9 oktober 2019, 18:56

  Er staat wel een voetgangersstoplicht op deze plaats. Het kan natuurlijk goed zijn dat voetgangers rood negeren.
  Verberg de reacties
 16. A

  10 oktober 2019, 10:23

  Ben me vanochtend rot geschrokken. Een fietser beukte zo ongeveer mijn voorruit in. Waarschijnlijk omdat ze niet rechts langs mij kon. Maar ik stond stil, in lijn met de andere auto’s in de rij. En haalde tenminste niet zoals de andere auto’s die naar rechts wilden de rij auto’s in (met het gevaar op een botsing met een tegenligger).
  De situatie daar is in de spits echt onhoudbaar met auto’s die alle kanten opwillen, fietsers die links en rechts passeren en een spoorwegovergang die elke paar minuten dichtgaat, waardoor de rij wachtende auto’s nog langer wordt. Op deze krijsend geldt echt het recht van de brutaalste.
  Het is wachten op grote ongelukken of vechtpartijen..
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   24 oktober 2019, 15:59

   A, dat moet een vervelend ervaring zijn geweest. We zijn het met je eens dat de tijdelijke situatie op de Waterloolaan en de Esperantokruising niet ideaal is. Samen met de buurt en de gemeente werken we aan oplossingen om het verkeer voor alle deelnemers te verbeteren.
  Verberg de reacties
 17. Filip

  10 oktober 2019, 12:50

  Het zou enorm helpen als automobilisten vanaf de Waterloolaan enkel rechtsaf kunnen slaan richting DUO/Helpman. Automobilisten die het spoor over hadden willen steken kunnen via de Europaweg die kant van het spoor bereiken (zowel naar Euroborg als richting Griffeweg).
  Op die manier kan tijdens gesloten spoorwegovergang de rij wachtende auto's opgelost worden.
  In omgekeerde richting zou een verbod op rechtsafslaan komend vanaf Oosterpoort/Linie voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan.
  Uiteindelijk wordt dit de situatie voor automobilisten toch? Dus waarom nu niet alvast inrichten? Of willen we automobilisten niet 'om laten rijden'?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   16 oktober 2019, 15:55

   Filip, het is geen gekke gedachte om linksafslaand verkeer vanuit de Waterloolaan te verbieden. We hebben dat zelf ook bekeken, maar om veiligheidsredenen moeten we deze oplossing uitsluiten. We verwachten dat het rechtsafslaande verkeer dan gaat draaien op de Helperzoom, om alsnog over de Esperantokruising te gaan. We hebben nog onderzocht of we dit kunnen oplossen met een kleine rotonde verderop bij de Helperzoom, maar daar is helaas onvoldoende ruimte voor.
   1. Filip

    25 oktober 2019, 11:48

    Tsja zo had ik het niet bekeken. Dank. Maar dan toch maar voor al het autoverkeer afsluiten die spoorovergang? Vanuit Oosterpoort slaat meeste verkeer bv de Waterloolaan in om zo de ringweg te bereiken, dat is toch een sluiproute en dat geldt voor veel verkeer volgens mij. Iedereen kán via Ringweg of Griffeweg/Zuiderpark route van de ene naar de andere wijk (mocht dat al nodig zijn maar lijkt me toch 90% van verder weg komt?)
    Hoe staan jullie waarnemers daar in? Die zouden toch ook een analyse doen?
    1. John (Aanpak Ring Zuid)

     29 oktober 2019, 16:19

     Filip, zoals eerder gezegd: de gemeente wil dat er een directe autoverbinding blijft bestaan tussen Helpman/Coendersborg en de overzijde van het spoor. Zonder deze kruising (en later de Helperzoomtunnel) is het spoor een te grote barrière voor het autoverkeer in de zuidelijke wijken.

     Elke dag maken ongeveer 9.000 tot 10.000 motorvoertuigen gebruik van de spoorwegovergang. Dat is al enkele jaren zo. Het sluiten van deze spoorwegovergang zou betekenen dat dit verkeer van andere wegen gebruik moet maken. Er zijn twee alternatieve routes: Griffeweg - Zuiderpark - Stationsweg en de tijdelijke weg op de zuidelijke ringweg. Beide routes zitten aan de grens van hun capaciteit.

     Je indruk dat de route via de Waterloolaan vooral gebruikt wordt als sluiproute, komt niet overeen met onze bevindingen. Omdat de spoorwegovergang zo vaak dicht gaat voor de treinen, is de route via de Waterloolaan niet erg in trek om de zuidelijke ringweg te mijden. Het meeste verkeer dat in de huidige situatie gebruik maakt van de spoorwegovergang is bestemmingsverkeer uit bijvoorbeeld Helpman, Oosterpoort of het Europapark. Het is niet wenselijk om een dergelijke drukke spoorkruising te stremmen zonder dat we een goed alternatief voor dit bestemmingsverkeer beschikbaar hebben. Het alternatief is de Helperzoomtunnel, die in het voorjaar van 2020 open gaat, zo is de planning.

     Uit onze verkeerstelling in de Waterloolaan blijkt dat hier per dag 4.000 tot 4.500 motorvoertuigen doorheen rijden. Uit onze observaties blijkt dat veruit het meeste verkeer in oostelijke richting aan het einde van de Waterloolaan rechtsaf slaat richting DUO/Belastingdienst en Helpman. Van het verkeer dat op de Waterloolaan richting het westen rijdt (richting Hereweg) komt ongeveer de helft vanaf de spoorwegkruising en de andere helft vanaf de Helperzoom. Het sluiten van de Esperantokruising gaat daarom naar verwachting leiden tot een afname van het verkeer op de Waterloolaan. Zoals gezegd kan de spoorwegkruising pas dicht als de Helperzoomtunnel in gebruik is genomen.
  Verberg de reacties
 18. Filip

  29 oktober 2019, 16:55

  Dank John. Dat het een eis van de gemeente is was me niet bekend hoor! Dat verklaart een hoop. En dat het om veel auto's gaat is me ook duidelijk, dat is elke dag te zien en daar zit precies de zorg. Of het bestemmingsverkeer is tussen de wijken kun je over twisten want vanaf de ene naar andere wijk is toch meer fietsafstand bij dergelijk oponthoud maar goed, dat zullen we nooit echt weten dus we moeten het er maar mee doen zoals het is. Kan uiteraard niet wachten tot die tunnel open gaat. Hopelijk is er dan minder 'bestemmingsverkeer' en wordt het veiliger omdat er dan ook meerdere routes van en naar de tunnel zijn.
  Verberg de reacties
 19. embo

  29 oktober 2019, 19:12

  @Filip: Als de tunnel open gaat, zal het verkeer via de De Savorin Lohmanlaan en de Goeman Borgesiuslaan gaan rijden, beide straten krijgen dezelfde conflicten met fietsers als de Waterloolaan. Het probleem wordt dus verschoven. Verreweg de beste oplossing was geweest om de route via de Kempkensberg gewoon te behouden nadat de ombouw is voltooid. Deze optie stond ook in de oorspronkelijke plannen (als een soort “parkway”, deze benaming is later (ten onrechte) aan de helen ringweg gegeven). Om nog steeds onbegrijpelijke redenen is de route via de Kempkensberg in de definitieve plannen geschrapt, en wordt het verkeer door woonstraten gestuurd.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   27 november 2019, 16:15

   @embo: In het Voorlopig Ontwerp van 2011 (zie ook de pagina planhistorie in onze bibliotheek) was er inderdaad een nieuwe verbindingsweg over de deksel van de ringweg bedacht. In dit ontwerp was deze weg nog onderdeel van een parallelstructuur langs vrijwel het hele tracé (tussen Laan Corpus den Hoorn en de nieuwe aansluiting bij de Kieler Bocht). Deze parallelstructuur op maaiveld is komen te vervallen toen bleek dat bijna de helft van al het verkeer hiervan gebruik zou maken en daarmee tot een nieuwe barriere zou leiden. De verbindingsweg via de Kemkensberg is uit het plan geschrapt omdat deze het herstellen van het Sterrebos in de weg zou staan. Door deze weg zou het Zuiderplantsoen niet gerealiseerd kunnen worden. De gemeente heeft er daarom destijds voor gekozen om de Waterloolaan 'op te waarderen' in plaats van een nieuwe verbinding door het Sterrebos te realiseren. De verwachte verkeersaantallen van 3.000 tot 4.000 auto's per etmaal worden als acceptabel gezien voor de wat belangrijkere woonstraten. Deze aanpassing is in het uitgewerkte Voorlopig Ontwerp van 2012 doorgevoerd en in het Tracébesluit (2014) vastgelegd.

   Wanneer de Helperzoomtunnel geopend wordt en de Esperantokruising dicht gaat, zullen de verkeersstromen in Helpman veranderen. De Waterloolaan zal iets rustiger worden en De Savornin Lohmanlaan en Goeman Borgesiuslaan zullen iets drukker worden. We verwachten echter niet dat dat tot grote problemen zal leiden. Het meeste verkeer dat nu van de spoorwegkruising gebruikt maakt en straks van de Helperzoomtunnel is bestemmingsverkeer uit Helpman, het Europapark en de Oosterpoort.
  Verberg de reacties
 20. Annet

  1 november 2019, 15:22

  De nieuwe gedwongen rijrichting in de Sterrebosstraat naar rechts richting Waterloolaan/Hereweg wordt door automobilisten massaal genegeerd. Handhaving?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   5 december 2019, 14:26

   In overleg met Wijkcomité Herewegbuurt, bewoners en de gemeente is besloten om de Sterrebosstraat tussen Anna Paulownastraat en Waterloolaan af te sluiten om sluipverkeer tegen te gaan.
  Verberg de reacties

Reageren