Deel van de zuidelijke ringweg in de zomer vijf weken afgesloten

Commissie-Hertogh volop aan het werk

Claudia

Op 18 september jl. werd bekend gemaakt dat Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort een adviescommissie in het leven hebben geroepen om oplossingsrichtingen aan te dragen voor het vervolg van de ombouw van de zuidelijke ringweg. Wat is de stand van zaken op dit moment?

De commissie kijkt hoe Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort het beste om kunnen gaan met een verantwoorde voortgang van het project. Het gaat daarbij om de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Er is bewust geen termijn afgesproken voor het uitbrengen van het advies, omdat het van belang is dat de commissie in alle rust tot gesprekken en adviezen kan komen. Wel is afgesproken dat de commissie na zes weken zou rapporteren over de voortgang. "De commissie is op dit moment volop aan het werk", aldus onafhankelijk voorzitter prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh. "Na de aankondiging is de commissie zo snel mogelijk samengesteld. Op 1 oktober konden we starten met ons werk. We verdiepen ons in de materie en voeren veel gesprekken om oplossingsrichtingen in beeld te brengen en te analyseren. Op basis daarvan zullen wij advies uitbrengen. Het is een groot en ingewikkeld proces, dus dit kan niet binnen een paar weken. Bovendien is ons gevraagd om met unanieme conclusies te komen, ook dat kost tijd. Het is lastig op dit moment te zeggen hoeveel tijd we nog nodig hebben, maar wij zullen het advies zo snel mogelijk en uiterlijk voor het einde van dit jaar aanleveren aan onze opdrachtgevers."

Na ontvangst van het advies van de Commissie-Hertogh zullen de bestuurders van Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort kennis nemen van het advies en hierover samen besluiten nemen.

Ondertussen gebeurt er veel achter de schermen. Combinatie Herepoort werkt aan de ontwerpen en aan een nieuwe planning. Daarbij worden mogelijke versnellingsmaatregelen onderzocht. Ook kleinere werkzaamheden waarvoor al wel toestemming is, worden uitgevoerd, zoals het renoveren van het viaduct bij het Vrijheidsplein.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (6)

 1. Frank 31 oktober 2018, 15:41
  Vanzelfsprekend wordt het uitbrengen van een advies over de verkiezingen heen getild.

  Dan mag de burger bij een negative uitkomst, toch weer een paar jaar wachten tot het kan afrekenen met de bestuurders.
  Verberg de reacties
 2. Leon 31 oktober 2018, 19:50
  Kunnen jullie aangeven wat de kleinere werkzaamheden zijn waarvoor al toestemming is gegeven die binnenkort worden uitgevoerd? Ik bedoel dan werkzaamheden die nog niet zijn vermeld op de site.
  Verberg de reacties
 3. Tjonge jonge 2 november 2018, 15:55
  De titel van deze post: "Commissie-Hertogh volop aan het werk".... Dit is mijns inziens een holle frase, lijkt me nogal wiedes dat ze volop aan het werk zijn! En Dhr. Hertogh dus 1 dag in de week? Ik zou het zonder meer vervelend vinden om te lezen, dat de commissie uitsluitend zit te wachten tot de vertraging verder oploopt. Daarnaast nog een paar "relevantie" meldingen als "we verdiepen ons in de materie" en "voeren veel gesprekken rondom oplossingsrichtingen". Ja natuurlijk gebeurt dat, tenminste dat mag ik hopen!

  Dit is toch geen rapportage over de voortgang???????
  Verberg de reacties
 4. P.C.J. Muijzert 10 november 2018, 07:47
  Hier wordt alleen standaard tetroriek verkondigt.Zowel in Ringweg als Herepoort ontbreekt de praktijk ervaring in/met dit soort werk.Het contract botst aan alle kanten met voorstel Herepoort ! De weg kan ergewoon niet liggen tussen Jullianaplein en Europaweg. Het werk moet in den natte ontgraven worden(voor elke m3 grond eruit 1 m3 water terug. Er moeten grond depots komen waar soorten grond opgeslagen worden. De types verankering/trek/ kleef palen +/- 22.000 moeten aangebracht worden , de keuze Herepoort is nu fout ! Bij het sluiten Jullianaplein- Europaweg moeten 74.000 personen autos + 5000 vrachtautos via oude ring west laan 40-45 en Friesche Straatweg en komen daar de 18.000 motor voertuigen van de N 355 tegen. totaal onhaalbaar.Stoppen dit werk !
  1. K. Steen 11 november 2018, 07:09
   Tetroniek????
   Retoriek bedoel je
  Verberg de reacties

Reageren