Zuidbaan ringweg weer open

Zuidbaan ringweg weer open

John

De zuidbaan van de zuidelijke ringweg van Groningen is weer open. Sinds 02.00 uur vanochtend kan het verkeer weer vanaf het Julianaplein richting Hoogezand rijden. De afgelopen zes weken was de ringweg vanaf het Julianaplein tot de Europaweg afgesloten wegens het intrillen van damwandplanken.

De zomerstremming, die op 12 juli begon, was nodig als veiligheidsmaatregel tijdens het intrillen van damwandplanken. Deze planken vormen de bouwkuip waarin de ringweg verdiept wordt aangelegd. Afgelopen week is de weg opnieuw geasfalteerd.

Tijdens de zomerstremming is in totaal voor ongeveer 1300 meter aan damwandplanken ingetrild. Daarmee is het bouwen van de bouwkuip iets over de helft. De komende maanden worden er meer damwandplanken ingetrild, maar daarvoor hoeft de ringweg niet afgesloten te worden.

Waterloolaan vervangt Kempkensberg
Tegelijk met het einde van de zomerstremming is de Kempkensberg definitief dichtgegaan. Deze autoverbinding tussen de Hereweg en de Helperzoom is vervallen vanwege de aanleg van de bouwkuip van de verdiepte ligging. Als alternatief heeft de Waterloolaan, aan de andere kant van de ring, tweerichtingsverkeer gekregen.

Titelfoto: Raymond Bos Fotografie

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (16)

 1. max palfenier

  26 augustus 2019, 09:45

  Ben benieuwd of de afslag van ringweg naar Hereweg ook weer open is. Voor bewoners van Helpman een belangrijke afslag.
  Verberg de reacties
 2. Brendan Bergh

  26 augustus 2019, 16:49

  Ontzettend jammer dat jullie geen rekening kunnen houden met de bewoners van de Herewegbuurt. Ik woon hier al 17 jaar en nog nooit iets gehoord over het zebrapad waarvan alle bewoners van de Herewegbuurt vinden dat die ontzettend nodig moet komen op de Hereweg. En nu dit. Twee nieuwe zebrapaden in de Waterloolaan, tweerichtingsverkeer en tot slot een nieuw stoplicht aan het eind vd Waterloolaan bij de Hereweg. Wat overigens de enige straat was waarmee je vanaf de Hereweg de buurt in kan rijden, nu wordt het dus elke keer omrijden. De Waterloolaan is nu levensgevaarlijk geworden, de gemeente heeft zeer bewust alle snelheidsdrempels verwijderd zodat het nieuwe verkeer lekker hard erdoorheen kan scheuren. Tot zover dus rustig ‘s ochtends naar het Sterrebos lopen met de hond, dat wordt nu uitlaatgassen snuiven. Bedankt gemeente Groningen, voor de zoveelste debiele zet die nul resultaat zal leveren.
  1. Roger

   28 augustus 2019, 21:34

   Azijn gedronken? U kunt de hond straks meenemen over het park, wat ringweg is/was, wat juist super veilig is!
   1. Kars

    29 augustus 2019, 08:53

    Op die deksels ligt hooguit een halve meter aarde. Dat wordt nooit een 'park'. Het is ook maar zeer de vraag of de gemeente de kosten van aanleg en onderhoud daarvoor kan en wil opbrengen.

    Daarnaast zit er een gat tussen die deksels in, waar de uitlaatgassen geconcentreerd uit komen, omdat afzuiging of filtering geen verplichting was en dus te duur werd geacht. De luchtkwaliteit wordt daar flink slechter, wat ook blijkt uit het onderzoek dat ARZ heeft laten uitvoeren.

    Tot slot moet de hondenbezitter de Waterloolaan oversteken, wat een lokale ontsluitingsweg was met minder dan 300 verkeersbewegingen per dag. Hier rijden straks volgens ARZ 10x zoveel auto's in 2 richtingen inclusief bussen. Dat verkeer reed voorheen over de ringweg en de Kempkensberg.

    Als u azijngebruik vermoedt, moet u misschien ook eens de diepte van uw eigen glas peilen.
    1. Tim

     29 augustus 2019, 11:16

     De feiten die je noemt komen echter niet overeen met de onderzoeken / berichtgeving hierover. Omdat mensen continue niet verder lijken te kijken dan hun neus lang is vermoed ik dat de term Azijn gedronken is gebuikt.

     Lees vooral ook:

     https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/aan-het-woord/vragen-aan-de-expert-dirk-zwakenberg-over-bomen
     De deksels van de verdiepte ligging krijgen een grondlaag van 1 m tot 1,50 m. Zo’n grondlaag is voldoende voor eigenlijk alle boomsoorten om hier duurzaam te kunnen groeien. De beworteling van de bomen zit met name in de bovenste meter, omdat daar de meeste voeding, vocht en zuurstof zit. Ook de beworteling van de monumentale bomen in het Sterrebos is ‘slechts’ aangetroffen op een diepte van 1 m tot 1,80 m.

     https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/de-wijk-in/bij-u-in-de-straat-5-waterloolaan
     Het verkeer neemt volgens de verkeersprognoses voor 2030 in een deel van de Waterloon (het meest westelijke deel) toe: van 2.500 motorvoertuigen per werkdagetmaal naar 3.500. Ondanks deze toename blijven de effecten op de luchtkwaliteit en het geluid in de Waterloolaan ruimschoots onder de wettelijke normen. Op het meest oostelijke deel van de Waterloolaan (tussen Verlengde Oosterweg en Helperzoom) neemt het verkeer volgens de voorspellingen juist af, van 4.500 naar 3.500 motorvoertuigen.
     1. Kars

      29 augustus 2019, 12:32

      Bomen: Eerst zien, dan geloven. Voor die deskels zal drainage en irrigatie nodig zijn, en zoals gezegd onderhoud door de gemeente. Ik zie om die reden geen park zoals het Sterrebos verschijnen, maar eerder een verlenging van de tuinachtige omgeving bij DUO.

      Verkeersdrukte WLL: De schattingen van de verkeersdrukte zonder project komen niet tot stand door tellingen op iedere lokatie, maar dmv modelberekeningen. Omwonenden hebben zelf tellingen verricht op het westelijk deel van de WLL, daar kwamen aantallen van rond de 350 mvt/etm uit. Lees ook even de laatste reacties onder dit bericht: https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/kempkensberg-vanaf-26-augustus-definitief-dicht
      1. John (Aanpak Ring Zuid)

       10 september 2019, 11:17

       Kars, het is wel degelijk de bedoeling dat op de deksels een groot park wordt gerealiseerd. Bij de aanleg van het Zuiderplantsoen stelt de aannemer een plan op voor het beheersen van het regenwater. Dit plan wordt getoetst door Rijkswaterstaat, die namens het Rijk als opdrachtgever optreedt. Het beheer van het Zuiderplantsoen, inclusief de inrichting van de deksels, valt onder gemeentelijke verantwoordelijkheid.

       De verwachte verkeersdrukte in de Waterloolaan is inderdaad de uitkomst van een verkeersmodel. Omdat het gaat om een toekomstige situatie, is het niet mogelijk om voor het onderzoek metingen te doen. De toekomst laat zich alleen voorspellen met behulp van berekeningen. Zie voor het verschil tussen huidige en toekomstige aantallen ook het antwoord op je vorige reactie.
    2. John (Aanpak Ring Zuid)

     6 september 2019, 11:14

     Kars, de constructie van de drie deksels op het verdiepte deel van de ringweg is stevig genoeg voor een grondlaag van omstreeks 1,5 meter. Dat is voldoende om alle soorten bomen tot volle wasdom te laten komen, zoals eiken, beuken en lindes. Aan het uiteinde bij het Winschoterdiep zal de grondlaag wat minder diep zijn, omdat de weg hier een helling heeft. De grondlaag hier wordt ruim een meter dik. Dat is voor veel soorten bomen ruim voldoende, zoals berken, elzen en acacia’s.

     Bij de openingen tussen de deksels neemt de luchtkwaliteit in 2030 af, maar dat is vergeleken met de situatie dat het plan niet wordt uitgevoerd. Desondanks blijft de luchtkwaliteit hier en op alle andere plekken bij de ringweg ruimschoots voldoen aan de grenswaarden. De luchtkwaliteit wordt hier ook beter dan in de huidige situatie. Dat komt omdat over de gehele linie de luchtkwaliteit in Nederland verbetert.

     Wat de verwachte effecten zijn van het project op het verkeer in de Waterloolaan, is te zien op de verkeerskaart op deze website. Daarin staat per straat de verwachte hoeveelheid verkeer in 2030, waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen de situatie dat het project wél en niet doorgaat. Zo is het effect van het project vast te stellen. Op het meest oostelijke deel van de Waterloolaan, vanaf Verlengde Oosterweg tot de Esperantokruising, leidt het project naar verwachting tot 1.000 minder auto’s per dag (van 4.500 naar 3.500). Op het middenstuk (vanaf Verl. Oosterweg tot Sterrebosstraat) heeft het project weinig effect op het autoverkeer (tot 500 auto’s meer of minder). Het wordt drukker op het gedeelte vanaf de Sterrebosstraat naar de Hereweg. Daar worden per dag door het project 1.000 auto’s meer verwacht (van 2.500 naar 3.500). Overigens zijn in deze kaart de recente aanpassingen van de rijrichtingen in de Herewegbuurt nog niet meegenomen.

     Nog een kanttekening: deze aantallen zijn duidelijk hoger dan in de oude situatie op de Waterloolaan. In 2018 kwamen verkeerstellingen uit op 800 tot 1000 auto’s per dag. De verwachte toename in 2030 komt vooral door alle ontwikkelingen rond DUO/Kempkensberg, inclusief de nieuwbouw bij Engelse Kamp. Ook zou de Waterloolaan in 2030 een aantrekkelijke sluiproute worden zonder het project Aanpak Ring Zuid, want dan zou het verkeer op de ringweg stagneren. Door het project Aanpak Ring Zuid verbetert de doorstroming op de ringweg, waardoor de sluiproute via de Waterloolaan minder aantrekkelijk wordt.
  Verberg de reacties
 3. Hans

  28 augustus 2019, 07:56

  De huidige situatie rond de route Julianaplein naar Helperzoom heeft een paar opmerkelijk niet functionerende situaties in zich. De afrit bij de Hereweg heeft nu twee rijstroken, één voor linksaf, één voor rechtsaf. Er staat bij de baan rechtsaf echter wel een stoplicht voor linksaf én rechtsaf, op de rijbaan echter alleen een pijl geschilderd voor rechtsaf.... Bijzondere constructie die heel veel onduidelijkheid oplevert. Zeker omdat de stoplichten niet synchroon op groen springen. Sta je in de rechterbaan om rechtsaf te slaan, richting Helpman en het licht voor linksaf springt op groen, dan blijf je natuurlijk staan, omdat het licht voor rechtsaf op rood staat. Verkeer achter je dat naar de Waterloolaan wil, ziet een groen stoplicht, maar wordt dus gehinderd. Zij zien de pijl op de weg trouwens niet, omdat daar dan verkeer op staat.
  Verder is de situatie bij de Waterloolaan een giller. Vanaf het centrum komend, kun je de Waterloolaan niet in. Dat is nergens gecommuniceerd. Je wordt gedwongen door de Herewegbuurt te zigzaggen, wil je richting Helperzoom. Overigens stond ik gisteren op de Hereweg richting Helpman, voor het stoplicht bij de Waterloolaan te wachten, ging het het verkeer dat mij achterop reed, langs mij, via de busbaan naar de opstelling voor de ringweg!
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   6 september 2019, 11:27

   Hans, je omschrijving van de afrit bij de Hereweg klopt. Voor het verkeer linksaf staan er twee verkeerslichten. Daarmee willen we extra het verschil benadrukken tussen links en rechts, omdat deze lichten niet tegelijk op groen gaan. We willen voorkomen dat weggebruikers optrekken bij het op groen springen van een richting die niet voor hun geldt.

   Het verbod om op de Hereweg, komend vanaf het centrum, linksaf te slaan richting Waterloolaan hebben we inderdaad niet goed gecommuniceerd. Inmiddels hebben we een artikel geplaatst waarin deze situatie wordt uitgelegd. Ook is de situatie op de Hereweg aangepast om de zichtbaarheid van de verkeerslichten te verbeteren.
   1. Hans

    6 september 2019, 23:37

    Bedankt voor het reageren, John. Ik vraag me echt af of het plaatsen van een stoplicht met als reden het verschil te benadrukken tussen de werking van de afzonderlijke stoplichten per richting, de zaak wel verduidelijkt. Het lijkt mij een mooi bedachte geste, die naar mijn mening zijn doel voorbij schiet en zelfs bijdraagt aan nog meer onduidelijkheid.
    Men moet wel bedenken dat de stoplichten van grote afstand worden waargenomen, lang voor de pijlen op de weg gezien worden. De kans op verkeerd voorsorteren wordt hiermee wel groter.
    1. John (Aanpak Ring Zuid)

     17 september 2019, 10:28

     Hans, wat ik nog kan toevoegen is dat de huidige situatie tijdelijk is. De opstelling van de verkeerslichten heeft ook te maken met de volgende fase. Vanaf dit najaar komt de afrit er weer iets anders uit te zien. Hierbij zal het rechtsafvak voor het verkeerslicht al iets naar rechts afbuigen. In die situatie zijn de extra lichten broodnodig om zichtbaar te zijn voor het verkeer dat van afstand komt aanrijden en voor het verkeer dat al bij de stopstreep staat.
  Verberg de reacties
 4. Jan Bechtum

  30 augustus 2019, 07:48

  Ik heb werkelijk te doen met de bewoners van de Waterloolaan. Al die drukte en uitlaatgassen van wachtende auto's. Er staan daar nu regelmatig lange files omdat er bij de Esperantokruising geen doorkomen meer aan is. Je komt er gewoon niet tussen.
  En als DUO medewerker ben ik nu gedwongen om vanuit de parkeergarage van DUO de Helperzoom op te rijden naar de Waterloolaan. Maar dat lukt soms niet eens omdat het helemaal vol staat voor de spoorwegovergang. En als het dan eindelijk weer rijdt moet je maar afwachten of je links naar de Waterloolaan kan afslaan omdat je eerst moet wachten op al het verkeer van de andere zijde van de spoorweg. Voorheen was ik met 2 minuten de stad uit (richting Drachten). Nu mag ik blij zijn dat ik er met een kwartier uit ben. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
  Extra verkeerslichten bij de kruising Waterloolaan/Hereweg is mooi maar waarom in hemelsnaam niet bij de Esperantokruising? Daar zijn ze nu minstens zo hard nodig. Dat kruispunt staat al bekend als het meest chaotische en gevaarlijkste van de provincie. Doe desnoods in de spits een verkeersregelaar totdat die spoorwegovergang eindelijk dicht kan.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   10 september 2019, 11:52

   Jan, het klopt dat er in de spits lange files in de Waterloolaan staan. We erkennen dat de situatie hier niet ideaal is. Het is een tijdelijke situatie, totdat de Esperantokruising dicht gaat. Dat kan pas als de Helperzoomtunnel open is.

   Verkeerslichten of verkeersregelaars bieden hier geen uitkomst vanwege de spoorwegovergang. Met het oog op de veiligheid mag er geen verkeer op de spoorwegovergang stilstaan. Daarom moet het verkeer vanaf de spoorwegovergang altijd voorrang hebben.

   We bekijken of er andere oplossingen mogelijk zijn.
  Verberg de reacties
 5. DJ

  10 september 2019, 17:40

  John: Je schrijft hierboven "Wat de verwachte effecten zijn van het project op het verkeer in de Waterloolaan, is te zien op de verkeerskaart op deze website." Ik wordt hier wel een beetje skeptisch van. Was de huidige chaos op de Waterloolaan ook "verwacht". Zo ja, dan drijven jullie willen en wetens het verkeer in chaos. Zo nee, dan klopt er kennelijk niet veel van jullie verwachtingen. Beide mogelijkheden vind ik zorgwekkend.
  Verberg de reacties

Reageren