Slimme vraag: wat moet er nog gebeuren aan de Helperzoomtunnel?

Slimme vraag: wat moet er nog gebeuren aan de Helperzoomtunnel?

Judith

Begin augustus is de Helperzoomtunnel ingeschoven onder het spoor. In het voorjaar van 2020 gaat de tunnel open voor het verkeer. ‘Waarom moet dat eigenlijk nog zo lang duren?’, kregen we als vraag. Het korte antwoord is dat er nog veel moet gebeuren. De komende maanden werken we verder aan het afbouwen van de Helperzoomtunnel en het aanleggen van de rijbaan en het vrijliggende fietspad in de tunnel.

Voor het inschuiven van de Helperzoomtunnel werd het treinverkeer acht dagen stilgelegd. In deze periode is dag en nacht gewerkt. We hebben het spoor gedemonteerd, de spoordijk ontgraven, de schuifbaan afgebouwd en de tunnelbak op zijn plek geschoven. Hierna is de schuifbaanconstructie verwijderd, het zand rond de tunnelbak aangevuld en het spoor weer opgebouwd, getest en in gebruik genomen. Het filmpje hieronder geeft in 2,5 minuut een impressie van de werkzaamheden.

Het inschuiven van de Helperzoomtunnel (juli/augustus 2019). Film: De Bouwfotografe.
Het inschuiven van de Helperzoomtunnel (juli/augustus 2019). Film: De Bouwfotografe.

Nadat de treinen weer zijn gaan rijden, hebben we de bouwterreinen en depots opgeruimd, is materieel en materiaal afgevoerd, zijn tijdelijke constructies verwijderd en is de ballast voor de rangeersporen aangebracht. Ook hebben we inmiddels de werkvloer van de voorbouwlocatie, waarop de ingeschoven tunnel gebouwd is, gesloopt.

Zo gaat de tunnel eruit zien. Impressie: Combinatie Herepoort.
Zo gaat de tunnel eruit zien. Impressie: Combinatie Herepoort.

Afbouwen tunnel
Het afbouwen van de Helperzoomtunnel is nog een flinke klus. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden. Omdat er vanwege de veiligheid voldoende werkruimte moet zijn, kunnen deze niet tegelijkertijd worden uitgevoerd. We hebben de werkzaamheden hier voor het gemak geclusterd. Ze staan niet op volgorde.

Afwatering, riolering en bekabeling
Het gebied waar de Helperzoomtunnel ligt, is nog niet eerder bebouwd en heeft dus ook nog geen afwatering. Daarom zorgen we voor drainage, putten en een pompinstallatie. Zo kan het regenwater goed weglopen en blijft er straks geen water in de tunnel staan. Ook moet er nog een voorziening komen voor de verlichting, zowel in de tunnel als langs de toeritten. We graven mantelbuizen in waarin de bekabeling voor deze verlichting komt te liggen. 

Betonnen elementen en hekwerk
Behalve de tunnelbak zijn er nog meer onderdelen van beton die gemaakt moeten worden. Zo bouwen we onder andere vleugelwanden (schuine wanden) op de kopse kanten van de tunnel en brengen we prefab betonnen keerwanden aan. Deze keerwanden vormen de scheiding tussen het fietspad en de rijbaan. Ook plaatsen we leuningen op de keerwanden. Op het spoordek, naast de spoorbaan en op het terrein wordt hekwerk aangebracht.

Uitstraling tunnel
De ingeschoven tunnelbak is van kaal beton. We willen natuurlijk dat de tunnel er mooi uitziet. De tunnel krijgt een stedelijk karakter. Op de nog te maken betonnen vleugelwanden brengen we steenstrips aan. Ook plaatsen we bouwkundige betonnen sierelementen en voorzetwanden.

Bestrating, asfalt en groen
Om de weg uiteindelijk ook te kunnen gebruiken, is bestrating en asfalt nodig. Eerst leggen we trottoirbanden aan. Daarna maken we de rijbaan met meerdere lagen asfalt en een deklaag. Het fietspad maken we ook van asfalt. Naast het fietspad brengen we tegelbestrating aan voor het voetpad.

Toeritten
De weg tussen de bestaande wegen (in dit geval de Helperzoom en de Duinkerkenstraat) en de tunnelbak noemen we een toerit. Voor de aan te leggen toeritten naar de Helperzoomtunnel leggen we eerst een puinlaag aan. Daar overheen komt het asfalt. Het afgegraven zand bij de toeritten vullen we aan. Langs de spoordijk en in de bermen planten we groen aan, tot waar de tunnel aansluit op de bestaande wegen.

De Helperzoomtunnel verbindt Helpman met het Europapark.
De Helperzoomtunnel gaat Helpman verbinden met het Europapark.

Planning
We gaan ervan uit dat de Helperzoomtunnel in het voorjaar van 2020 opengaat voor verkeer. De tunnel wordt geschikt voor auto’s, fietsers, voetgangers, bussen en hulpdiensten zoals brandweer en ambulances. Vrachtverkeer mag er niet doorheen. De Helperzoomtunnel vervangt de spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Wanneer de Helperzoomtunnel open is, kan deze spoorwegovergang sluiten. Hier is nog geen datum voor bekend.

Reacties (21)

 1. Edwin 6 september 2019, 19:38
  waar mogen de vrachtwagens en werk verkeer dan langs?
  1. John (Aanpak Ring Zuid) 18 september 2019, 11:58
   We willen voorkomen dat vrachtverkeer de tunnel als een doorgaande route gaat gebruiken. Vrachtverkeer en werkverkeer moet via de ringweg aan de andere kant van het spoor komen.
  Verberg de reacties
 2. Hoi 7 september 2019, 14:47
  Hallo, het is dus nog veel werk, dat begrijp ik... maar de situatie bij de Esperantokruising is intussen wel iedere dag LEVENSGEVAARLIJK te noemen, zeker als de spoorbomen dicht zijn geweest....Is dat dan echt geen reden om de Helperzoomtunnel nu alle prioriteit te geven? Ik ga voor mijn werk 2 keer per dag de spoorbaan over en het is een soort Russisch roulette daar...voorrangsregels werken niet, omdat er teveel verkeersstromen zijn...en de haaientanden op de weg zijn verwarrend geplaatst ook nog....
  Als je de Waterloolaan wil opdraaien, mag je van geluk spreken dat je geen fietser of brommer schept of een tegemoetkomende auto raakt, sinds het 2 richtingverkeer is....Je kijkt daar de ogen uit je hoofd... Er wordt geen woord aan besteed dat het echt heel erg mis kan gaan...ik heb 1 keer iemand horen kermen op straat... bij de spoorbomen was die aangereden....Kortom: Ik ben heel erg voor een versneld klaarmaken van de tunnel dus....April 2020, dat is nog ruim een half jaar.... Veel en veel te lang duurt dat vind ik... En ook: de tunnel is ook al zeer vertraagd klaar, was vuurwerk dan wel op zijn plaats? Maar dat is een ander onderwerp... Zolang er geen ernstige ongelukken gebeuren op de Esperantokruising kan iedereen tot April in haar/zijn handjes knijpen...een bezorgde weggebruiker...
  1. John (Aanpak Ring Zuid) 19 september 2019, 17:25
   Hoi, we begrijpen je zorgen. We erkennen dat de situatie bij de Waterloolaan en de Esperantokruising momenteel onoverzichtelijk is. We zijn in overleg met vertegenwoordigers uit de buurt over de nieuwe situatie. Ook zij hebben hun zorgen met ons gedeeld en een aantal oplossingsrichtingen bedacht. Deze werken we nu uit. Begin oktober gaan we weer met het wijkcomité in overleg om te bespreken welke maatregelen wenselijk en haalbaar zijn.

   Het werk aan de Helperzoomtunnel gaat onverminderd door. We werken hier elke werkdag van 7.00 uur tot 19.00 uur. Zoals je in het artikel hierboven hebt gelezen, moet er nog heel veel gebeuren. Van een ingeschoven tunnel maken we een volledige rijbaan met vrijliggend fietspad en twee ingerichte kruisingen. Bij de planning houden we er rekening mee dat er in de winterperiode vorst kan zijn. Dat kan van invloed zijn op grondwerk en het aanbrengen van materialen. We zitten dus bepaald niet stil.
   1. Hoi 29 september 2019, 11:41
    Bedankt voor uw reactie....ik ben heel blij om te horen dat er nu samen met de buurt aan een oplossing gewerkt wordt...ik heb zelf nog iets niet genoemd en dat is het zebrapad in de bocht bij de ingang van de Waterloolaan als je over het spoor komt....je ziet voetgangers te laat op die zebra als je de Helperzoom oprijdt, omdat je ze, door de bocht, niet ziet lopen...Nu denk ik: Kan dat zebrapad niet verlegd worden naar het rechte stuk Helperzoom, dan zie je de voetgangers tenminste lopen....U zegt ook dat er hard gewerkt wordt aan de tunnel, ongetwijfeld...Wat mij belangrijk lijkt is dat er nu met MAN EN MACHT aan de tunnel gewerkt wordt, zeker omdat de aanleg zo vertraagd is...Door de opsomming van alle werkzaamheden lijkt het of het niet sneller kan, ik denk wel dat het sneller kan als er PRIORITEIT wordt gegeven aan de tunnel afmaken, dus ook in het weekend doorwerken bijvoorbeeld....... want iedere dag bij de spoorweg overgang zoals het nu gaat is een dag teveel.. Succes met alles gewenst, een weggebruiker...
    1. John (Aanpak Ring Zuid) 8 november 2019, 11:56
     @Hoi: Excuus voor mijn late reactie. De plek van het zebrapad valt buiten ons project. Ik heb de vraag al enige tijd geleden aan de gemeente voorgelegd, maar daarop nog geen antwoord gekregen. Zodra ik daar een antwoord op krijg, laat ik het weten.

     Het is zoals eerder gezegd niet mogelijk de bouw van de Helperzoomtunnel te versnellen. De planning is dat de tunnel in april open gaat voor het verkeer.
  Verberg de reacties
 3. Laurens 8 september 2019, 22:06
  Kan het autoverkeer dat over de Helperzoom vanuit de stad richting de Helperzoomtunnel rijdt linksaf onder de tunnel door?
  1. Hanna (Aanpak Ring Zuid) 10 september 2019, 08:48
   @Laurens, het klopt wat je zegt. Het autoverkeer kan vanuit alle kanten onder de tunnel door, dus ook vanuit de richting die jij noemt.
  Verberg de reacties
 4. Henk 9 september 2019, 23:36
  Is het mogelijk dat het filmpje van het inschuiven van de Helperzoomtunnel op normale snelheid kan worden afgespeeld in plaats van versneld?
  1. John (Aanpak Ring Zuid) 18 september 2019, 12:10
   Henk, het filmpje is juist bedoeld om versneld te laten zien hoe de tunnel op zijn plek is geschoven. Als je rustig wilt bekijken wat er precies gebeurd is, kun je misschien beter het filmpje bekijken over de werkzaamheden Helperzoomtunnel tijdens de treinvrije periode, te vinden op onze pagina Film.
  Verberg de reacties
 5. Ingrid 11 september 2019, 19:02
  Het kan goed zijn dat ik dit gemist heb, maar worden door de tunnel (plus aan te leggen omgeving) de schooltuintjes ernaast ook nog 'aangetast' of zijn deze verder 'veilig' voor de werkzaamheden en toekomstige situatie?
  1. John (Aanpak Ring Zuid) 19 september 2019, 17:16
   Ingrid, bij de start van de bouw van de Helperzoomtunnel is de ingang van de kinderwerktuin verplaatst van het pad waar nu de tunnel wordt gebouwd naar de Helperzoom. Verder zijn er geen aanpassingen aan de kinderwerktuin nodig. Eerder dit jaar hadden we een artikel over de kinderwerktuin op onze website.
  Verberg de reacties
 6. Marlieke de Jonge 15 september 2019, 12:39
  Wacht even! Ik mis een belangrijk punt van aandacht en actie.
  De Helperzoomtunnel vervangt de spoorwegovergang bij de Esperantostraat NIET helemaal!!!
  Als Oosterpoortbewoner op langzame wielen (rolstoel, rollator, driewieler en solidair met de kinderwagen) ga ik die afstanden niet overbruggen. Hoe kom ik naar mijn werkplek aan de Hereweg? Interessant detail: het Wij-team Rivierenbuurt wordt ook onbereikbaar voor minder-mobiele burgers.
  Ons is een ruime fietstunnel toegezegd op en in de plaats van de Esperanto-spoorwegovergang.
  In principe is die ook al aangelegd, dus...
  Pas op, ik blijf alert op het uitvoerend werk. In 'goede voornemens' kan ik niet leven.
  Het kan zijn dat de Esperanto-overgang gevaarlijk is... dat weet ik, want ik waag de oversteek minstens 4 tot 8 x per dag... maar sluiting is voor mij en mijn langzame medeburgers een groter risico.
  1. John (Aanpak Ring Zuid) 23 september 2019, 17:49
   Je hebt gelijk, Marlieke, dat de Helperzoomtunnel voor voetgangers en ‘verkeer op langzame wielen’ niet een goed alternatief is. Als de Esperantokruising dicht gaat, duurt het nog een paar jaar voor de fietstunnel open kan. Dat komt omdat de fietstunnel voor een deel onder de huidige ringweg doorloopt. Pas als de verdiepte ligging klaar is (planning: 2024), kan de fietstunnel open.

   In de tussenliggende tijd heb je twee alternatieven, afhankelijk van waar je precies naar toe moet. Dat zijn het Herewegviaduct en de tunnel bij station Europapark. WIJ Rivierenbuurt in het Talmahuis is vanaf de Oosterpoort straks het beste te bereiken via het Herewegviaduct.
   1. Filip 24 september 2019, 11:13
    Ik vind het nogal wat om naast alle fietsers ook het 'verkeer op langzame wielen' tenminste 5 jaar lang om te leiden (heen en terug max 3 km per dag extra) waarbij de alternatieven beide een behoorlijk hoogteverschil kennen, voor Nederlandse begrippen. Het wordt behoorlijk druk op de beide alternatieven (en de wegen er naartoe). 5 jaar is niet echt tijdelijk meer te noemen, wordt er door jullie en/of gemeente nagedacht over aanvullende maatregelen???
   2. Hans 25 september 2019, 17:22
    Wat droevig. Weer een teken dat het hele plan van gedrochten aan elkaar hangt.
    Net zoals bijvoorbeeld het plan om de aansluiting van de nieuwe verbindingsweg (Hereweg- Brailleweg), richting de aansluiting op Ring Zuid, te voorzien van één voorsorteerstrook. En dat terwijl daar dagelijks meer dan 1000 autobewegingen verwacht worden.... ik begrijp het niet. Het vervangt nl. twee drukke verkeerstromen in de huidige situatie. En zo zijn er in aansluiting op de Ring veel voorbeelden te vinden, die onlogisch, onpraktisch en probleemveroorzakend zijn. Als je in detail naar het hele plan gaat kijken, lijkt het of er willens en wetens ogen gesloten zijn bij het nemen van besluiten, om het plan maar niet in gevaar te brengen. Wat mag dit de stad gaan kosten?
    1. John (Aanpak Ring Zuid) 27 september 2019, 16:44
     Hans, we nemen aan dat je de enkele opstelstrook bedoelt op de Hereweg voor verkeer vanuit het centrum rechtsaf richting verbindingsweg. Fysiek ontbreekt er ruimte voor meer dan twee opstelstroken (één voor autoverkeer en één busstrook), vanwege de toegang tot de begraafplaats.

     Uit de berekeningen die wij hebben uitgevoerd, blijkt dat deze enkele opstelstrook voor autoverkeer voldoende is. Dat komt enerzijds doordat de hoeveelheid verkeer op de Hereweg met 25 tot 30 procent afneemt als gevolg van het project. De belangrijkste routes vanaf het centrum naar de ringweg zijn aan de westkant de route via het Emmaviaduct, en aan de oostkant de route via de Europaweg. Anderzijds wordt de doorstroming op de Hereweg bevorderd doordat verkeer vanuit het centrum niet linksaf mag slaan naar de Waterloolaan, zoals nu ook al in de tijdelijke situatie het geval is.
  Verberg de reacties
 7. Harrie Koops 16 oktober 2019, 20:41
  Geachte heer/mevrouw,
  Gezien de drukte, files, bijbehorende gevaarlijke situaties bij de bestaande spoorweg overgang en meer dan een jaar vertraging stel ik voor dat de Helpertunnel in een hogere tempo wordt afgebouwd d.m.v. langere werktijden of dubbele ploegen.
  Ik hoop dat er geen ongelukken gebeuren op de bestaande overgang.
  Groet Harrie
  1. John (Aanpak Ring Zuid) 17 oktober 2019, 11:49
   Harrie, er is helaas geen mogelijkheid om de afbouw van de Helperzoomtunnel te versnellen. We zoeken samen met de buurt en de gemeente naar andere oplossingen.
  Verberg de reacties
 8. P.C.J.M. 8 januari 2020, 14:54
  Hoe verbinden jullie de betondelen in de lengte van de weg zodat het waterdicht is ?

  Ik zie ze niet bij de Helperzoom tunnel hoe wordt het bij de zuidring ?
  Verberg de reacties

Reageren