Deelgebied Helpman/Coendersborg

Deelgebied Helpman/Coendersborg

Waarom is de aanleg van de Helperzoomtunnel nodig?

De Helperzoomtunnel is nodig ter vervanging van de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Deze spoorwegovergang gaat dicht vanwege de uitbreiding van het treinverkeer. Met de Helperzoomtunnel blijft er een autoverbinding bestaan tussen Helpman/Coendersborg en de overzijde van het spoor. Deze wijkverbinding is niet alleen noodzakelijk voor autoverkeer, maar ook voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten.

Waarom was er een verkeersplan nodig voor Helpman/Coendersborg?

De huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat wordt vervangen door de Helperzoomtunnel, in het verlengde van de Helper Brink. Daarmee ontstaat een nieuwe autoverbinding tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de andere kant van het spoor.

Omdat de Helperzoomtunnel zuidelijker komt te liggen dan de spoorwegovergang, zullen de verkeersstromen in en rond de wijk veranderen. Daarom zijn in de zomer van 2016 alvast verkeersmaatregelen in de wijk genomen. Deze zorgen ervoor dat het verkeer zich evenwichtig over de wijk verspreidt. Er zijn rijrichtingen veranderd om onnodig verkeer te ontmoedigen in de straten waar veel scholen staan. Het overgrote deel van de wijk is 30 km/uur-gebied geworden. Ook zijn er maatregelen genomen die ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers gemakkelijk en veilig kunnen oversteken. Dit samenhangende pakket aan maatregelen waarborgt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Lees ook het inrichtingsplan voor Helpman/Coendersborg (hoofdstuk 5).

Welk verkeer kan straks door de Helperzoomtunnel?

De tunnel wordt een verbinding voor auto’s, fietsers en voetgangers. Vrachtverkeer is verboden. Bussen en hulpverleningsdiensten mogen er wel doorheen.

Wanneer gaat de Helperzoomtunnel open voor verkeer?

We verwachten dat in april 2020 het eerste verkeer door de Helperzoomtunnel gaat.

Wat ging er mis bij het inschuiven van de Helperzoomtunnel in mei 2018?

Uit een test die aannemer Combinatie Herepoort kort voor het inschuiven heeft uitgevoerd, bleek dat de grond zich anders gedroeg dan verwacht. Op basis hiervan besloot Combinatie Herepoort deze operatie uit te stellen.

Heeft Combinatie Herepoort bij de eerste keer te weinig onderzoek gedaan?

Combinatie Herepoort had voordat de tunnel zou worden ingeschoven alle bodemonderzoeken uitgevoerd die zij op basis van richtlijnen nodig achtten. Toch gedroeg de grond zich anders dan verwacht. Daarom zijn er extra grondmonsters genomen, waarop veel laboratoriumonderzoek is uitgevoerd. Uit het aanvullende onderzoek is gebleken dat de grondsamenstelling diverser was dan gedacht. Zo bleken er zwakke plekken in de potklei te zitten.

Wie gaat de kosten van de vertraging dragen?

Daarover vinden op dit moment gesprekken plaats tussen opdrachtgever Aanpak Ring Zuid en aannemer Combinatie Herepoort. Het contract dient hierbij als uitgangspunt.