Intrillen damwandplanken

Aannemer Combinatie Herepoort maakt vanaf half juli 2019 de bouwkuip waarin de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg wordt gebouwd. De verdiepte ligging is ongeveer 1100 meter lang. In totaal moet er voor ongeveer 2500 meter aan damwandplanken worden ingetrild. Op deze pagina lees je er alles over.

Nog 2900 meter damwanden te gaan

0% voltooid Laatste geactualiseerd: donderdag 5 maart 14.35

Bovenstaande damwandplankenteller toont het aantal meters inclusief de tussenwanden (de damwandplanken die haaks op de wanden worden geplaatst).

Aanleiding

Op verschillende plekken in Groningen werken we aan het vernieuwen van de zuidelijke ringweg. Een deel van de ringweg wordt verdiept aangelegd. Dat betekent dat de weg uit het zicht verdwijnt. Bovenop de weg komen drie ‘deksels’. Dit zijn brede viaducten waarop een nieuw park komt: het Zuiderplantsoen.

De bouwkuip van de verdiepte ligging wordt ruim een kilometer lang, en komt te liggen tussen het Julianaplein en het Europaplein. De bouwkuip wordt gevormd door een stalen damwand. Deze damwand wordt opgebouwd uit damwandplanken, die we acht tot dertig meter diep de bodem intrillen.

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg verdiept aangelegd. Links de oude, rechts de toekomstige situatie. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Werkzaamheden

Zo gaan we te werk
Er zijn twee manieren om een damwandplank de grond in te krijgen: drukken of trillen. Voor het maken van de bouwkuip voor de verdiepte ligging is trillen de beste methode. Op de plaats waar de verdiepte ligging komt, zit in de bodem namelijk een dikke laag leem en een vaste zandlaag. Zouden we de planken drukken, dan komen ze niet door deze lagen heen.

Het intrillen gaat zo:
• Allereerst wordt de plank door een hijskraan aan de bovenkant opgetild. De plank wordt met twee stalen draadkabels vastgemaakt aan de kraan. De kraan heeft aan de bovenkant een trilblok en op de grond ligt een stalen mal voor de geleiding die ervoor zorgt dat de plank netjes recht de grond in gaat.
• Daarna begint het intrillen. Het trilblok trilt heel snel en geeft vooral in het begin veel lawaai. De plank gaat langzaam de grond in.
• Als de plank ver genoeg in de grond zit, stoppen we met intrillen. Daarna verplaatsen we de kraan met het trilblok en wordt de volgende plank opgepakt en ingetrild.

Werktijden
We werken in de basis van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. Op enkele plekken gaan we ook op zaterdag damwandplanken intrillen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden moet er een rijstrook op de zuidelijke ringweg worden afgesloten. Dat mag alleen op zaterdag. Omwonenden worden in dergelijke gevallen per brief geïnformeerd.

Wilt u direct op de hoogte worden gehouden als werkzaamheden
uitlopen? Meld u dan aan voor onze sms-service.

Overlast

Geluid
Bij het intrillen van damwandplanken gebruiken we een trilblok dat 1.800 tot 2.300 bewegingen per minuut maakt. Dit trillen op de stalen plank zorgt voor veel herrie. We moeten ervoor zorgen dat het geluid binnen de grenzen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) blijft. Als we 's avonds gaan werken, hebben we een ontheffing van de APV nodig. We houden nauwkeurig in de gaten of de grenswaarden niet worden overschreden.

Trillingen
Het intrillen van damwandplanken veroorzaakt trillingen in de omgeving. U voelt de trillingen niet alleen buiten, maar ook in huis. We begrijpen het goed als u zich daarover zorgen maakt. We nemen verschillende maatregelen om de kans op schade zo klein mogelijk te maken (zie ook verderop in deze tekst).

Schade door trillingen voorkomen

Het intrillen van damwanden brengt risico’s met zich mee. We doen er alles aan om de gevolgen van onze werkzaamheden te beperken. Zo letten we bij de werkzaamheden continu op de veiligheid. Ook houden we de hoeveelheid geluid en trillingen nauwlettend in de gaten.

Onder de grenswaarde
Voor het veroorzaken van trillingen bestaan duidelijke regels. Wij houden ons aan de richtlijn van de Stichting Bouwresearch (2010). Dit is een landelijk erkende richtlijn die duidelijke grenswaarden aangeeft. Blijven we binnen de grenswaarden, dan is de kans op schade kleiner dan 1 procent.

Meten van geluid en trillingen
Tijdens de werkzaamheden houden we de hoeveelheid geluid en trillingen nauwlettend in de gaten. Dit doen we met geluids- en trillingsmeters. Deze zijn op verschillende plekken rond de werkzaamheden geïnstalleerd. Zo kunnen we op tijd ingrijpen als een grenswaarde overschreden dreigt te worden. In aanvulling op de vaste trillingsmeters zetten we tijdens de werkzaamheden ook een draagbare meter in. Hiermee kunnen we op locatie metingen uitvoeren en uitleg geven.

Bouwkundige vooropnames
Voor de start van de werkzaamheden heeft een onafhankelijk bureau bouwkundige opnames gemaakt van panden die dicht bij de verdiepte ligging staan. Een notaris beheert alle rapporten. Eigenaren hebben een inlogcode gekregen om het rapport te bekijken. Mocht er schade ontstaan aan een pand, dan beschikt de eigenaar over een onafhankelijk rapport. Daarmee kan hij aantonen dat de schade aan zijn pand er bij aanvang van de werkzaamheden nog niet was. Heeft uw woning schade, maar is bij u geen bouwkundige vooropname gedaan? Ook dan kunt u uw schade melden bij Combinatie Herepoort. De schade wordt dan afgehandeld door de verzekeraar.

Grenswaarde in zicht?
Als een grenswaarde in zicht komt, onderzoeken we direct welke maatregelen we kunnen nemen om de hoeveelheid geluid of trillingen te beperken. Zo kan bijvoorbeeld de frequentie van het trilblok worden aangepast. Dat betekent dat het trilblok bijvoorbeeld sneller gaat trillen. Dit veroorzaakt minder trillingen in de omgeving, maar de damwandplank gaat daardoor wel langzamer de grond in. Een andere mogelijkheid is om voor te boren. Daardoor wordt de grond losser en glijdt de plank er makkelijk in. Door het voorboren duren de werkzaamheden wel langer.

Schade melden

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is schade aan woningen niet helemaal uit te sluiten. Heeft u schade? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dit kan door een schademeldingsformulier in te vullen en te mailen naar info@aanpakringzuid.nl. Kijk op de pagina Schade voor het in te vullen formulier en meer informatie over het melden van schade. Combinatie Herepoort neemt hierna contact op met haar verzekeraar. De schade wordt dan binnen twee weken bekeken door een verzekeringsexpert.

Naar aanleiding van de zomerse stremming van 2019, werkte Combinatie Herepoort in dat jaar met een Spelregelkader voor maatwerkregelingen en schade-afhandelingen. Hierin kwamen we de omgeving op een adequate en snelle manier tegemoet in de vorm van het Loket Damwand tijdens een zeer intensieve periode van werkzaamheden. Dit Spelregelkader was geldend tot 31 december 2019. Wilt u meer weten over schademeldingen die u in 2019 heeft gedaan? Neem contact met ons op.