Combinatie Herepoort werkt sinds januari 2017 aan de bouw van de Helperzoomtunnel. Het is de planning dat de tunnel aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 opengaat voor verkeer.

Helperzoomtunnel
De Helperzoomtunnel wordt een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt). Vrachtwagens mogen er niet doorheen. De tunnel komt in de plaats van de spoorwegkruising bij de Esperantostraat, die om veiligheidsredenen moet sluiten. De Helperzoomtunnel komt in het verlengde van de Helper Brink en sluit aan op de Duinkerkenstraat.

Nu bezig

Augustus 2019-april 2020: Afbouwen Helperzoomtunnel
De komende maanden werken we verder aan het afbouwen van de Helperzoomtunnel en het aanleggen van de rijbaan en het vrijliggende fietspad.

Afgerond

Juli-augustus 2019: Inschuiven tunnel
Op zaterdag 3 augustus werd de tunnelbak succesvol op de juiste plek onder het spoor geschoven. Hiervoor moest het treinverkeer van 31 juli t/m 7 augustus worden stilgelegd.

Mei-juli 2019: Voorbereidende werkzaamheden inschuiven tunnel
Combinatie Herepoort heeft voorbereidende werkzaamheden getroffen voor het inschuiven van de tunnel onder het spoor. Er werden ook nieuwe kabels gelegd.

April en mei 2018: Aansluitingen op Duinkerkenstraat en Helperzoom
Combinatie Herepoort heeft op de Duinkerkenstraat en op de Helperzoom de aansluitingen van de nieuwe tunnel op de bestaande wegen gemaakt.

December 2017-mei 2018: Bouwen tunnelwanden en dak
De aannemer heeft de buitenwanden van de tunnel en het dek gebouwd. Daarmee is nu de tunnelmoot klaar. Hij moet nog wel op zijn plek worden geschoven.

November en december 2017: Aanleg werkvloer en tunnelvloer
Combinatie Herepoort heeft de werkvloer aangelegd, op de bodem van de bouwkuip. Deze vloer zorgt voor een vlakke ondergrond. Hierop bouwt de aannemer de vloer van de tunnel. Het storten van de tunnelvloer gebeurde voor de kerstdagen.

Storten tunnelvloer Helperzoomtunnel (december 2017).
Storten tunnelvloer Helperzoomtunnel (december 2017).

Augustus 2017: Slopen duiker en kademuur
Van zondag 6 augustus tot en met zondag 13 augustus is 24 uur per dag gewerkt rond het spoor bij de Helperzoomtunnel. Er reden in die periode geen treinen. Combinatie Herepoort heeft de duiker en de oude kademuur gesloopt. Verder zijn voorbereidingen getroffen zodat de tunnel later vanaf de voorbouwlocatie in één keer onder het spoor op zijn plek geschoven kan worden.

Juni 2017: Plaatsen damwanden
Combinatie Herepoort heeft damwanden geplaatst op het bouwterrein van de Helperzoomtunnel, bij de in- en uitgang van de toekomstige tunnel.

Maart 2017: Plaatsen damwanden
Op de locatie van de Helperzoomtunnel zijn damwanden geplaatst links en rechts van de plek waar later de tunnel uitgegraven wordt. Hiervoor werd het treinverkeer stilgelegd.

Maart 2017: Officiële start werkzaamheden
Donderdag 9 maart heeft wethouder Paul de Rook van Verkeer en Vervoer de officiële start gegeven van de bouw van de Helperzoomtunnel. Dat deed hij door een deel van een oude kademuur te slopen.

Maart 2017: Verplaatsen ingang kinderwerktuin
In maart is de ingang van de kinderwerktuin in Helpman verplaatst. De ingang was aan de kant van het Helperpad en ligt nu aan de Helperzoom. Voordat de oude ingang werd afgesloten, werd de nieuwe inrit aangelegd.

Februari 2017: Bomenkap
Combinatie Herepoort heeft bomen en houtopstanden gekapt bij de toekomstige Helperzoomtunnel. Het gaat om groen aan beide zijden van het spoor. Om het voedselgebied voor vleermuizen in stand te houden, zijn er rond de vijver nieuwe bomen geplant en een scherm geplaatst.

Januari 2017: Start aanleg
Op 9 januari 2017 is Combinatie Herepoort gestart met de aanleg van de Helperzoomtunnel. Aan de Duinkerkenstraat is de bouwplaats ingericht.

Mei 2015: Archeologisch vooronderzoek
Voordat de Helperzoomtunnel kon worden aangelegd, is op deze plek een archeologisch vooronderzoek gedaan.