Het Julianaplein wordt ongelijkvloers. Dat betekent dat de verkeerslichten verdwijnen. Het verkeer kan straks vanuit elke richting doorrijden.

Wat gaat er gebeuren?

Bouw nieuwe Braillewegviaduct
Het viaduct van de A28 over de Brailleweg wordt vernieuwd. Hiervoor is een tijdelijke weg aangelegd bij de A28. Het verkeer is een stukje naar het oosten geschoven. Zo is er ruimte gemaakt om het nieuwe viaduct te bouwen.

Tijdelijk kruispunt bij het Julianaplein
Tijdens de bouw van het nieuwe Julianaplein maakt het verkeer gebruik van een tijdelijk kruispunt aan de zuidoostkant van het huidige Julianaplein. Dit tijdelijke kruispunt krijgt de vorm van een T-splitsing, met verkeerslichten. Er komt een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal voor het verkeer vanuit en naar de richting Drachten. Het is niet mogelijk om via dit tijdelijke kruispunt de Brailleweg te bereiken.

Reconstructie Vondellaan
De Vondellaan krijgt een directe aansluiting op de zuidelijke ringweg. Hierdoor komt er fors meer verkeer op de Vondellaan. De weg wordt opnieuw ingericht, zodat de weg veilig blijft voor weggebruikers en aanwonenden.

Nu bezig

Februari-juni 2020: zandaanleg voor nieuwe op- en afrit A28
Combinatie Herepoort brengt zand aan bij de Brailleweg. Dit is als voorbereiding op de aanleg van de nieuwe op- en afritten van de A28. 

Vervolg

Onderstaande planning is onder voorbehoud.

2020: Nieuwbouw viaduct Brailleweg
Naast het tijdelijke viaduct van de A28 over de Brailleweg wordt een nieuw viaduct gebouwd.

Afgerond

Maart-april 2019: In gebruik nemen tijdelijke weg en viaduct Brailleweg
Sinds 10 maart 2019 rijdt het verkeer op de A28 richting Julianaplein over het tijdelijke viaduct bij de Brailleweg. Daarvoor is een tijdelijke weg aangelegd aan de oostkant van de A28. In april 2019 ging ook het verkeer in de andere richting gebruikmaken van dit viaduct.

Januari-februari 2019: Draagconstructies voor verkeersborden verplaatsen
Combinatie Herepoort verplaatst de draagconstructies van verkeersborden boven de weg. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op het ingebruiknemen van de tijdelijke bypass Brailleweg.

Februari tot juli 2018: aanleg tijdelijk viaduct Brailleweg
Bij de Brailleweg is een tijdelijk viaduct gebouwd. Hier gaat de tijdelijke bypass overheen lopen.

Bouwplaatsen bij Brailleweg en toegestane routes vrachtverkeer.
Bouwplaatsen bij Brailleweg en toegestane routes vrachtverkeer.

Tot zomer 2018: werkzaamheden fietspad langs Zuiderbegraafplaats
Het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats is langere tijd dicht geweest vanwege opeenvolgende werkzaamheden. Aannemer V&SH heeft de waterleiding in het fietspad vervangen. Sinds augustus 2018 is het fietspad weer open.

Januari 2018 - juli 2018: bouw informatiecentrum
Op de Muntinglaan, om de hoek bij het Julianaplein, hebben we ons eigen informatiecentrum gebouwd: Paviljoen Ring Zuid. Het informatiecentrum heeft in augustus 2018 zijn deuren geopend.

November 2017 - maart 2018: weghalen bomen
Combinatie Herepoort heeft langs de ringweg bomen weggehaald als voorbereiding op de ombouw. De meeste bomen zijn gekapt, maar er zijn ook bomen verplant. Ook bij de Julianavijver zijn bomen verdwenen. Combinatie Herepoort heeft maatregelen genomen om het leefgebied en het voedselgebied van vleermuizen te beschermen.

Zomer 2016 - eind 2017: boringen vanaf Papiermolen
Vanaf de parkeerplaats van openluchtbad De Papiermolen zijn boringen onder de ringweg door gedaan voor de aanleg van buizen voor gas, water en elektra. Tussen december 2016 en juli 2017 lagen de boringen stil vanwege ondergrondse obstakels. In oktober 2017 is de boring voor de gasleiding succesvol uitgevoerd. In december 2017 is ook de boring voor water en elektra met succes gemaakt.

Maart – juni 2017: riolering Julianavijver
Bij de Julianavijver heeft aannemer Van Gelder van begin maart tot eind juni 2017 in een open ontgraving het persriool verlegd. Inmiddels is het park weer hersteld.

2015 - 2017: verleggen kabels en leidingen bij Maaslaan
In de Maaslaan is de riolering vervangen en zijn kabels en leidingen verlegd voor gas, elektriciteit, water, telefonie, internet en tv.

2015 - 2016: Vervangen riolering Grunobuurt
In de Grunobuurt is de riolering vervangen.