We zorgen voor een betere aansluiting op de zuidelijke en westelijke ringweg en een snellere doorstroming op het Vrijheidsplein.

Wat gaat er gebeuren?

Geen kruisend verkeer meer op het Vrijheidsplein
Op het Vrijheidsplein krijgt elke verkeersstroom zijn eigen rijbaan, daardoor stroomt het verkeer hier beter door. Ook de verkeerslichten bij de Gasunie en Martiniplaza verdwijnen.

Betere aansluiting op de zuidelijke en westelijke ringweg
Als je vanuit Drachten naar de westelijke ringweg rijdt (en omgekeerd), hoef je niet meer via de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn.

Nu bezig

6 januari tot eind januari: Starten met het verleggen van de verbindingsweg
De verbindingsweg en het fietpad tussen de rotonde bij Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein worden verlegd. Tot eind januari gaan we onder andere de geluidsschermen verwijderen en de lantaarnpalen verplaatsen.

Afgerond

24 september 2019 t/m 31 december 2019: Glasvezelkabel verleggen
We hebben op twee trajecten glasvezelkabels verlegd omdat deze in de weg lagen voor de ombouw van de zuidelijke en westelijke ringweg.

September 2018 t/m 15 juli 2019: Renovatiewerkzaamheden viaduct Vrijheidsplein
De werkzaamheden bestonden uit het reinigen van de al gestraalde en uitgehakte delen, het repareren van onvolkomenheden en het aanbrengen van een coating.

April 2018 t/m juli 2018: Begin gemaakt met aanleg oprit A7 Laan Corpus den Hoorn richting drachten
Eerst is de sloot gedempt, een grondwal verwijderd en vervolgens is de riolering aangepast. Daarna werden verschillende lagen zand gestort.

Maart 2017 t/m december 2017: Aanleg toe- en afrit bus P+R Hoogkerk
Aan de oostzijde van P+R Hoogkerk hebben we aan beide kanten van de A7 een toe- en afrit aangelegd voor bussen van en naar P+R Hoogkerk. Daardoor is er een kortere en veiligere route voor de bussen die via de A7 van en naar P+R Hoogkerk rijden ontstaan.