Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep verdwijnt de zuidelijke ringweg onder de grond. Bovenop de weg komen drie brede viaducten, ook wel ‘deksels’ genoemd. Op de deksels komt een nieuw park: het Zuiderplantsoen. Dit plantsoen verbindt de Oosterpoortbuurt, De Linie, de Herewegbuurt en Helpman weer met elkaar.

Wat gaat er gebeuren?

Bouw verdiepte weggedeelte
Het verdiepte weggedeelte wordt gebouwd op de plek waar nu de zuidelijke rijbaan van de zuidelijke ringweg ligt. Zodra het verkeer over de tijdelijke weg op de noordbaan rijdt, kan het zuidelijke deel worden afgebroken. De verdiepte ligging wordt gebouwd in een enorme bouwkuip. De wanden van deze bouwkuip bestaan uit damwanden.

Nu bezig

Juli t/m december
Vanaf half juli tot eind 2019 werken we aan het intrillen van damwandplanken voor de verdiepte ligging. De verdiepte ligging wordt ongeveer 1100 meter lang en in totaal moet er voor ongeveer 2500 meter aan damwandplanken worden ingetrild. Omwonenden kunnen hiervan trillingen en geluidsoverlast ondervinden. Meer informatie over het intrillen en de planning is te vinden op de pagina damwand.

Afgerond

Maart/april 2019
Langs de tijdelijke weg op de zuidelijke ringweg is Combinatie Herepoort bezig met het plaatsen van nieuwe geluidsschermen. De schermen komen aan de zuidkant van de weg, vanaf de H.L. Wichersstraat tot aan het Oude Winschoterdiep. Vanwege de veiligheid moeten de werkzaamheden in de nacht worden uitgevoerd. Hoewel er gewerkt wordt binnen de bestaande geluidsschermen, kunnen omwonenden geluidhinder ondervinden.

Februari 2019: gedeeltelijke sloop spoorviaduct Esperantostraat
In februari 2019 maakte Combinatie Herepoort een begin met het afbreken van de voormalige zuidbaan door het viaduct over het spoor bij de Esperantostraat deels te slopen.

Februari 2019: verkeer Julianaplein-Europaplein naar noordbaan, afsluiting oprit Kempkensberg
In de nacht van 1 op 2 februari 2019 heeft Combinatie Herepoort de zuidelijke rijbanen (voor verkeer in de richting van Hoogezand) omgezet naar een tijdelijke weg op de ringweg. Ook is in die nacht de oprit vanaf de Kempkensberg richting Hoogezand en Delfzijl definitief dicht gegaan.

December 2018-januari 2019: sloop 'doosconstructie' onder zuidelijke ringweg
Combinatie Herepoort heeft een deel van een betonnen doosconstructie onder de zuidelijke ringweg gesloopt, ter hoogte van de Verlengde Meeuwerderweg. De werkzaamheden waren nodig om de zuidelijke rijbaan van de tijdelijke weg (voor verkeer in de richting van Hoogezand) in gebruik te kunnen nemen. Combinatie Herepoort heeft extra wapening aangebracht om de constructie van de weg op peil te houden.

November 2018: testen funderingspalen H.L. Wichersstraat
Combinatie Herepoort heeft in totaal 12 proefpalen geplaatst bij de H.L. Wichersstraat en Kempkensberg. Daarbij werd gemeten hoeveel opwaartse druk de palen aankunnen. De uitkomsten worden gebruikt bij het maken van het uitvoeringsplan.

April-juli 2018: Aanleg tijdelijke weg noordbaan
Op en langs de noordzijde van de ringweg heeft Combinatie Herepoort een tijdelijke weg aangelegd. Bij de Meeuwerderbaan en de Esperantostraat is op de plek van de voormalige oprit een verstevigde grondwal aangelegd als basis voor deze tijdelijke weg. Bij de Hereweg, de Esperantokruising (Helperzoom) en het Oude Winschoterdiep is een tijdelijk viaduct gebouwd, direct tegen de ringweg aan. De tijdelijke weg is 9 juli 2018 in gebruik genomen.

April-mei 2018: Sloop voormalige oprit Oosterpoort (bij Meeuwerderbaan)
Voor de aanleg van de tijdelijke weg was het nodig de voormalige oprit naar de zuidelijke ringweg te slopen.

Mei 2018: Deel damwand bouwkuip verdiepte ligging geplaatst
In het hemelvaartweekend (10-14 mei 2018) heeft Combinatie Herepoort ter hoogte van het spoor een deel van een damwand geplaatst. Deze damwand vormt het eerste stukje van de bouwkuip waarin de verdiepte ligging wordt gebouwd. De damwand is tussen de huidige noord- en de zuidbaan van de zuidelijke ringweg ingetrild. In maart werd ter voorbereiding hierop ter hoogte van het spoor ruimte gemaakt tussen de beide weghelften.

April 2018: 'Ambtenarenlus' met pensioen
Op 26 april 2018 is de 'ambtenarenlus' dicht gegaan. Dit was de vrije linksafstrook bij de afrit Helpman (Hereweg) voor het verkeer vanuit het oosten, richting Kempkensberg (DUO/Belastingdienst). De afsluiting was nodig in verband met werkzaamheden voor de verdiepte ligging.

Maart 2018: Definitieve afsluiting 'gouden' fietstunneltje
Eind maart is het 'gouden' fietstunneltje tussen de Oosterpoort en De Linie definitief dicht gegaan. Dit tunneltje met goudkleurige wanden liep onder de ringweg door en vormde een verbinding tussen de Meeuwerderweg en de H.L. Wichersstraat. De afsluiting was nodig voor de aanleg van de tijdelijke weg op de noordbaan.

Januari-februari 2018: Aanleg riolering Meeuwerderbaan
Combinatie Herepoort heeft nieuwe riolering aangelegd in de Meeuwerderbaan.

Januari-maart 2018: Bomenkap
In de eerste maanden van 2018 zijn bomen verwijderd bij o.a. de Verlengde Meeuwerderweg, de Kempkensberg, de Waterloolaan en bij de Hereweg. Voor elke boom die verdwenen is, komt er een nieuwe terug.

Januari-februari 2018: Aanleg riolering Kempkensberg
Combinatie Herepoort legt nieuwe riolering aan bij de Kempkensberg.

September-december 2017: Verleggen riolering Verl. Meeuwerderweg - H.L. Wichersstraat – Oude Winschoterdiep
Combinatie Herepoort legt nieuwe riolering aan op het traject Verlengde Meeuwerderweg - H.L. Wichersstraat – Oude Winschoterdiep.

Oktober–december 2017: Aanleg waterleiding oprit Hereweg
Aannemer V&SH heeft in opdracht van Waterbedrijf Groningen in een open ontgraving twee waterleidingen aangelegd en aangesloten op de bestaande waterleidingen. Ook is een bestaande waterleiding deels weggehaald.

November 2017: Derde treinvrije periode
In het weekend van 18 en 19 november is het treinverkeer tussen het Hoofdstation en station Europapark stilgelegd. Ter hoogte van De Frontier zijn damwanden onder het spoor geplaatst, die de zijkant van de toekomstige verdiepte ligging vormen. Tegen de noordkant van de ringweg aan, is een deel van een tijdelijke brug voorgebouwd. Deze brug wordt onderdeel van de tijdelijke weg op de noordelijke rijbaan.

Tijdelijke brug over Esperanto-overgang
Tijdelijke brug over Esperanto-overgang

Augustus-oktober 2017: Aanleg riolering Helperzoom
Tussen de Kempkensberg en Paviljoen Sterrebos is nieuwe riolering aangelegd.

Augustus 2017: Tweede treinvrije periode
Van zondag 6 augustus tot en met maandagochtend 14 augustus reden er geen treinen tussen het Hoofdstation en station Europapark. In deze periode zijn kabels en leidingen verlegd, de bouw van de verdiepte ligging voorbereid en is een basis gemaakt voor de aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel in de Esperantostraat. Bekijk het filmpje voor een terugblik.

Treinvrije periode augustus 2017 - plaatsen tunneldelen fietstunnel
Treinvrije periode augustus 2017 - plaatsen tunneldelen fietstunnel

Juli-augustus 2017: Weghalen leidingen hoek Verl. Meeuwerderweg-Verl. Lodewijkstraat
Op de hoek van de Verlengde Meeuwerderweg en de Verlengde Lodewijkstraat (hoek van De Frontier) heeft Combinatie Herepoort oude leidingen weggehaald. Hiervoor werd het gedeelte van de Verlengde Lodewijkstraat vanaf de Esperantostraat tot aan de parkeergarage van De Frontier afgesloten.

Juni-augustus 2017: Verleggen waterleidingen Esperantostraat
Waterbedrijf Groningen heeft nieuwe waterleidingen aangelegd onder het spoor door.

Juni-augustus 2017: Aanleg nieuwe riolering Kempkensberg
Combinatie Herepoort heeft nieuwe riolering aangelegd bij de Kempkensberg.

Juni-juli 2017: Afsluiting toe- en afrit Oosterpoort
In de zomer van 2017 zijn de toe- en afrit naar de ringweg definitief dichtgegaan. Dit was nodig voor de voorbereiding op de aanleg van de tijdelijke weg op de noordbaan van de ringweg. Het verkeer kan nu gebruik maken van de toe- en afrit bij de Europaweg.

Afrit Oosterpoort
Afrit Oosterpoort

Juni 2017: Proef met damwanden in H.L. Wichersstraat
Combinatie Herepoort heeft een proef gedaan met het plaatsen van damwanden, om uit te zoeken welke techniek het meest geschikt is en de minste hinder oplevert.

Mei 2017: Herinrichting Griffeweg
Combinatie Herepoort heeft de Griffeweg en de Veemarktstraat heringericht om de doorstroming in de omgeving van de Europaweg te verbeteren.

April 2017: Verleggen riolering Esperantostraat
De gemeente Groningen heeft nieuwe riolering aangelegd in de Esperantostraat.

December 2016-februari 2017: Afbraak woningen H.L. Wichersstraat
Combinatie Herepoort heeft woningen afgebroken aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat.

2015-2016: Kabels en leidingen verlegd
Op diverse plekken zijn kabels en leidingen verlegd.