Privacy

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Aanpak Ring Zuid de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacystatement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief. Dit statement kan worden aangepast naar aanleiding van organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Contactgegevens

Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u ons bereiken via info@aanpakringzuid.nl. Wij reageren binnen drie werkdagen op uw bericht en zullen uw vraag zo nodig doorzetten.

Cookies

Aanpak Ring Zuid registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Aanpak Ring Zuid de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

Naam cookie

Gebruik

Levensduur

KirraSID

Functionele gebruikersinstellingen & CSRF-bescherming

Tot browser sluit

_ga

Geanonimiseerde statistieken

2 jaar

_gat

Geanonimiseerde statistieken

24 uur

_gid

Geanonimiseerde statistieken

24 uur

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Inschrijving voor nieuwsbrieven

Aanpak Ring Zuid biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor digitale nieuwsbrieven. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Aanpak Ring Zuid u op de hoogte houden van de werkzaamheden, activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen.

Aanpak Ring Zuid geeft meerdere nieuwsbrieven uit. U ontvangt alleen nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld. Aanpak Ring Zuid biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Als er een nieuwsbrief wordt verzonden, worden daarvoor statistieken verzameld op basis van het e-mailadres.

Formulieren op aanpakringzuid.nl

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waarin wordt gevraagd om persoonsgegevens. Hiertoe behoort ook de reactiemogelijkheid onderaan de artikelen. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons content management systeem Kirra CMS en gemaild naar de medewerkers die de gegevens moeten verwerken. Het gaat om medewerkers van Aanpak Ring Zuid en de aannemer, Combinatie Herepoort.

Er is slechts een select aantal medewerkers dat de formulierinzendingen kan inzien. Alle medewerkers van Aanpak Ring Zuid hebben bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd.

De gegevens worden gebruikt voor opvolging van een contactverzoek en om persoonlijk contact te kunnen leggen naar aanleiding van de reactie. Naast de gegevens die u zelf invult, wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

 • Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
  Gegevens die worden ingestuurd via formulieren op pagina's binnen aanpakringzuid.nl worden opgeslagen in ons content management systeem Kirra CMS. Dit cms staat op servers die door onze provider Iwink worden beheerd. Hiervoor hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met Iwink. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. De gegevens zijn voor onze eigen doeleinden en worden niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
   
 • Statistieken
  Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Aanpak Ring Zuid heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf), is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

U heeft het recht:

 • op inzage van de gegevens die wij van u hebben verzameld;
 • deze gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen*;
 • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief);
 • een klacht in te dienen via info@aanpakringzuid.nl.

  * Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.

Verder goed om te weten

 • Als u uw contactinformatie weigert te geven, dan heeft dat invloed op hoe wij u kunnen bereiken.
 • Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.