Duurzaam werken

Duurzaam werken is een belangrijk uitgangspunt van Combinatie Herepoort.

CO₂-reductie binnen Combinatie Herepoort
In mei 2016 heeft Combinatie Herepoort het project Aanpak Ring Zuid gegund gekregen, inclusief het aangeboden CO₂-gerelateerd gunningsvoordeel. Gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid toont Combinatie Herepoort aan dat zij blijft voldoen aan het aangeboden CO₂-ambitieniveau. Jaarlijks worden de CO₂-Bewust certificaten van de zes combinanten bekeken en gecontroleerd.

Alle combinanten zijn gecertificeerd op niveau 5 conform de CO₂-Prestatieladder versie 3.0. Deze combinanten zijn:

- Max Bögl Nederland BV
- Züblin Nederland BV
- Oosterhof Holman Infra BV
- Koninklijke Sjouke Dijkstra BV
- Roelofs Wegenbouw BV
- Jansma Drachten BV

Combinatie Herepoort levert een bijdrage aan de eisen uit de CO₂-Prestatieladder met betrekking tot projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, zoals Aanpak Ring Zuid.

Om ervoor te zorgen dat de combinanten conform dit CO₂-ambitieniveau kunnen blijven werken, levert Combinatie Herepoort een bijdrage aan eisen uit de CO₂-Prestatieladder. Dit resulteert in CO₂ Projectdossiers (zie hieronder). Hierin is de CO₂-footprint van Combinatie Herepoort inzichtelijk gemaakt, en ook welke reductie kan leiden tot flinke besparingen voor de organisatie.