Planning

De planning is dat de ombouw van de zuidelijke ringweg in de zomer van 2024 klaar is.

Geplande werkzaamheden 2019

Deelgebied West
Langs de N7 (verkeer vanuit Drachten) leggen we in 2019 een tijdelijke weg aan, vanaf de Laan Corpus den Hoorn naar het Vrijheidsplein. Zodra het verkeer hierop rijdt, kan de bestaande parallelweg een stukje naar het zuiden opschuiven. Zo ontstaat er ruimte voor de aanleg van de nieuwe op- en afrit.

Deelgebied Julianaplein
Naast de A28 bij de Brailleweg start in het voorjaar van 2019 de bouw van een nieuw viaduct. Het verkeer op de A28 wordt hier nu omgeleid via een tijdelijk viaduct. Het bestaande viaduct wordt in de meivakantie afgebroken.

Deelgebied Zuiderplantsoen
Voor de zomer van 2019 breken we een deel van de oude zuidbaan af, die nu niet meer in gebruik is. In de zomervakantie beginnen we met het intrillen van de damwanden die de bouwkuip voor de verdiepte ligging gaan vormen. Hiervoor wordt in de zomervakantie van 2019 de zuidbaan van de zuidelijke ringweg zes weken gestremd vanaf het Julianaplein tot het Europaplein. Na de zomervakantie wordt de rest van de damwanden van de bouwkuip geplaatst, maar hiervoor hoeft de ringweg niet (deels) te worden afgesloten.

Deelgebied Helpman/Coendersborg
In de zomervakantie van 2019 wordt de Helperzoomtunnel ingeschoven op zijn plek onder het spoor. ProRail heeft toestemming gegeven voor een treinvrije periode van 31 juli tot en met 8 augustus. Daarna moet de tunnel worden aangesloten op de bestaande wegen. Naar verwachting kan de Helperzoomtunnel uiterlijk 1 april 2020 worden opengesteld voor verkeer.

Deelgebied Oost
In 2019 leggen we ook de nieuwe aansluiting bij bedrijventerreinen Driebond en Eemspoort (Stettinweg/Kieler Bocht) aan. Ook starten we met de herinrichting van aansluiting Westerbroek.

Doorkijk na 2019

Behalve de planning voor 2019 geeft het Plan van Aanpak ook een doorkijk voor de jaren erna. Hierbij moeten we wel een slag om de arm houden. De planningen zijn deels van elkaar afhankelijk.

Deelgebied West
De werkzaamheden aan het Vrijheidsplein starten begin 2021. In de zomer van 2023 kan het nieuwe viaduct op de westelijke ringweg bij MartiniPlaza (Leonard Springerlaan) worden gebouwd. Hiervoor moet de westelijke ringweg in één richting (voor verkeer richting Vrijheidsplein) tijdelijk worden gestremd.

Deelgebied Julianaplein
Halverwege 2020 begint de aanleg van het nieuwe Julianaplein. Daarvoor wordt een tijdelijk Julianaplein gemaakt, iets aan de zuidoostkant van het huidige verkeersplein. Het tijdelijke Julianaplein is in gebruik vanaf begin 2022 tot de zomer van 2023. In de zomer van 2024 wordt het nieuwe Julianaplein gefaseerd in gebruik genomen.

Deelgebied Zuiderplantsoen
Als de bouwkuip van de verdiepte ligging klaar is, kan de bouw van het verdiepte weggedeelte beginnen. De ringweg wordt verdiept aangelegd tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep. Op de plek waar de verdiepte ligging onder het spoor doorgaat, wordt begin 2021 het spoordek ingeschoven. In de zomer van 2024 kan het verkeer door het verdiepte weggedeelte rijden. Daarna wordt op de deksels ven het verdiepte weggedeelte het Zuiderplantsoen aangelegd.

Deelgebied Oost
Na de zomervakantie van 2020 begint het werk op het oostelijke deel van de ringweg. Onder andere de aansluiting op de Europaweg verandert. Eind 2023 zijn de werkzaamheden in dit deelgebied klaar.

Alle data in de doorkijk zijn onder voorbehoud. De doorkijk is gebaseerd op het Plan van Aanpak van de Commissie-Hertogh (maart 2019).